“Zīļuks” jauno mācību gadu uzsāks 15.septembrī plkst.10:00

Ziemeļīrijas latviešu bērnu nedēļas skola “Zīļuks”jauno mācību gadu uzsāks 15.septembrī plkst.10:00.
Skolotāji gaidīs savus esošos un jaunos skolniekus, lai jau 5.gadu pēc kārtas aktīvi apgūtu latviešu valodu.
Skolas telpas nemainīgas – Killikomaine Community centrs, Festival Road, Portadown, Co Armagh, BT63 5HE.
Gads solās būt radošs un notikumiem bagāts.
Skolas darbību atbalsta:Izglītības un Zinātnes Ministrija, Latviešu Valodas Aģentūra, ELA.
Skolas īpašie labvēļi, kuriem vienmēr sakām paldies : EUtransport.lv, Vika’s paints and Glitter tattoo’s, Laura’s Cakes in Omagh, AvekaGraphic.
Skolai ir sava Facebook lapa: Ziemeļīrijas latviešu bērnu nedēļas nogales skola ”Zīļuks” : https://www.facebook.com/groups/675628732546619/

Skola ir LBĪ biedrs.
Skolas e-pasts: ziljuks2014@gmail.com
mob. 07884556272 (Vineta)

Pin It on Pinterest