Ziemassvētku dāvana latviešu diasporas nedēļas nogales skolām

Tuvojoties gada nogales sirsnīgākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem – Latviešu valodas aģentūra (LVA) vēlas pateikties latviešu diasporas nedēļas nogales skolām par veiksmīgo sadarbību un darbu, ko tās veic. Šajā gadā Aģentūra diasporas skolām nosūta Ziemassvētku dāvanu – apsveikumu un divus apgāda Zvaigzne ABC izdevumus: ziemas saulgriežu grāmatu „3 x 3 Ziemassvētki” un „Pasaku kalendāru 2016”. Izmantojot kalendārā esošās pasakas, LVA ir sagatavojusi gan metodisko materiālu valodas prasmju pilnveidei, gan arī latviešu tautas pasakām veltītu nodarbību aprakstus, kas sniegs atbalstu diasporas skolotājam.

Latviešu valodas aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde. Tās darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Viena no Latviešu valodas aģentūras funkcijām ir sniegt atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā.

Informāciju sagatavoja
Latviešu valodas aģentūras
diasporas projektu koordinatore
Sanda Roze
sanda.roze@valoda.lv
Tālr. (+371) 67350765
Mob. (+371) 26158200
@LVA_DIASPORA

Pin It on Pinterest