Valodas lietojums diasporā

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi strādāt pie projekta „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”. Projekts tiks īstenots un gala rezultāti apkopoti līdz 30. oktobrim, un tā mērķis ir veicināt vienotu valsts politiku latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai diasporā.

13. jūlijā Latvijas Republikas vēstniecībā Īrijā notika šī projekta pārstāvju tikšanās ar Īrijas latviešu bērnu skolu skolotājiem. LVA pārstāvēja profesors Jānis Valdmanis, Gunta Kļava, Kristīne Motivāne un Inese Vasiļjeva-Muhka. Tāpat arī sarunās un debatēs piedalījās LR vēstniecības Īrijā Pirmajais sekretārs Liene Lobzova, LR vēstniecības Īrijā padomnieks politiskos un ekonomiskos jautājumos Renāras Danelsons un masu medijus pārstāvēja Laima Ozola. Kuplā skaitā tika sabraukuši latviešu bērnu skolu skolotāji: Anita Litauniece (Latviešu Sabiedrība Korkā), Ramona un Normunds Āboliņi (Latviešu Bērnu Aktivitāšu Centrs), Kristīne Vītola (Limerikas Latviešu Biedrība), Baiba Lauze un Ingrīda Cīrule (Enniskillen, Co. Fermanagh, Ziemeļīrija) un Latviešu Biedrības Īrijā nedēļas nogales skoliņu pārstāvēja Ritma Prokopčenko un Kristīne Balta.

Sarunas dalībnieki centās izstāstīt LVA pārstāvjiem, ar kādām problēmām saskaras skolotāji, vecāki un bērni. Tika risinātas sarunas par finansējuma trūkumu, jo skolām jāmaksā par telpām, materiāliem utt, par pašu mācību materiālu trūkumu, par visādām sadzīviskām ikdienas grūtībām gan vecākiem Īrijā, gan tiem, kuri grib ar bērniem atgriezties Latvijā, jo pagaidām Latvijas skolās nav vienādu un noteiktu testēšanas nosacījumu.

Lai mums no Latvijas būtu kāda konkrēta palīdzība – vai mācību programmas, vai mācību materiāli, vai mūsu bērniem iespējas turpināt mācības Latvijā atbilstoši savam vecumam, LVA ar šo projektu ir jāpierāda problēmas esamība un iespējamie risinājumi.

Tāpēc lūdzam aizpildīt anketu: http://vva.nanolv.com.

Mūsu valoda ir mūsu kultūra un vērtība.

Pin It on Pinterest