Trešajā kultūrtelpas “Dziesmu un Deju svētku kustība latviešiem pasaulē” vebinārā ievēl pārstāvniecības valdi.

Ārvalstu latviešu kultūrtelpas trešajā tikšanās reizē notika atskats uz līdz
šim paveikto ar diasporas māksliniecisko kopu vadītāju un dalībnieku
iesaisti, kā arī tika sniegta informācija par aktuālajām atbalsta iespējām.
Semināra noslēgumā, ar dažādu māksliniecisko jomu pārstāvju
ieteikumiem, kultūrtelpa ieguva atbalstu veidot administratīvo un nozaru
vadītāju grupu neatkarīgas ārvalstu latviešu kultūras profesionāļu
darbības veidošanai, izvēlot tās valdi.

Pēc Ingunas Grietiņas-Dārziņas (Īrija) vebināra ievadrunas, ziņojumu par
Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda darbību, projektu
finansējumu sniedza Juris Ķeniņš (Kanāda), minot svarīgākos aspektus, kas
jāņem vērā, piesakoties atbalstam. Lilija Zobens (Lielbritānija) sniedza
pārskatu par koru dziesmu izvēli nākamajiem Dziesmusvētkiem. Starp
ārvalstu latviešu komponistiem bija minēti J. Norvelis, L. Ritmanis, A.
Jansons, A. Jērums, T. Ķeniņš u.c., tomēr būtu vēl vairāk jāapzin diasporas
koru domas, lai paplašinātu izvēli un nākošo svētku repertuārā tiktu iekļautas
patiesi spilgtākās kora dziesmas. Ņemot vērā lielo ārpus Latvijas dzīvojošo
māksliniecisko kopu dalībnieku skaitu, ir jāsaskata arī iespējas iekļaut ne vien
šos dažādos skaņdarbus un horeogrāfu darbus lielajos Dziesmu un deju
svētkos, bet arī jādod iespēja piesaistīt talantīgus virsdiriģentus un
virsvadītājus svētku tapšanā. Arī teātru nozare, ko pārstāv Ingmārs Čaklais
(Lielbritānija) ar savu aktīvo darbību šobrīd ir radījusi apvienību no 21 kopas
trīs kontinentos. Tomēr darāmo darbu sarakstā ir tiklab jauniešu, kā arī
skatītāju un citu dalībnieku iesaiste, izmantojot dažādas saziņas valodas.

Vebināra noslēgumā notika balsojums, kurā kultūrtelpa ieguva administratīvo
pārstāvniecību un arī koru un dejas nozaru izvirzītos kandidātus dalībai tās
valdē. Drīzumā par to sekos atsevišķs ziņojums.
Semināra dalībnieki vienojās, ka nākamais kultūrtelpas vebinārs notiks 2021.
gada 3. aprīlī.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Reine
Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa (Zviedrija)
Tel.nr. +46-70 3402888, ievareine@hotmail.com

Uzziņām:

Inguna Grietiņa-Dārziņa
Kultūras projektu vadītāja
Tel.nr. +353 86 338 6968
E-pasts: ingunagrietina@gmail.com

Pin It on Pinterest