Latvieši dzied vienmēr un visur. Galvenokārt tieši tāpēc ir radies projekts LAKĪ jeb Latviešu apvienotais koris Īrijā, kuru realizē LBĪ jauktā kora „eLVē” dziedātāji un mākslinieciskā vadītāja Inguna