Sezonas noslēgums “Mazajam letiņam”, ģitāristu st. un “Saulgriezītei”

Svētdien, 10. jūnijā muzikālās  sezonas un mācību gada noslēgumu svinēja LBĪ kolektīvi – B.V. Gr. “Mazais letiņs “, vad. I. Grietiņa, ģitāristu studija, vad. R. Stonkus un skola “Saugriezīte” skol. Evita Zilgme, Santa Eglīte un Inese Briļa.

Lai gan daļa bērnu jau devušies vasaras brīvdienās un no 70 audzēkņiem pasākumu apmeklēja  tikai 34, tas nebūt nemainīja bērnu lielo sajūsmu un aktīvo darboshanos noslēguma ballītē “Supernīca”.Shajā dienā bērni varēja parādīt gan savu sacensību garu, izdomu, prasmi, iegūtās zināšanas  mācību gada laikā un atpūsties noslēguma ballītē- piknikā.

Pēc svinīgajām skolotāju uzrunām un atskatu uz mācību gadu, kurās atcerājamies Mazā letiņa 14 aizvadītos koncertus šajā sezonā, ģitāristu studijas 9 uzstāšanās, skolēnu lasīt un rakstīt prasmju rezultātus,  skolotāju apsveikšanas, sekoja bērnu apvienošana piecu krāsu (zilā, zaļā, sarkanā, oranzhā un dzeltenā) komandās, kas devās pildīt pārsteiguma uzdevumus sešos orientēšanās punktos : “Ciparnīcā”, ko vadīja sk.Santa, “Burtnīcā”, ko vadīja sk. Rasa, “Rokdarbnīcā”, ko vadīja sk. Evita, “Maiznīcā” ,ko vadīja sk.Inese, “Sportnīcā”, ko vadīja sk. Kārlis un orientēšanās galpunktā, kur tika veikts  pēdējais kopīgais uzdevums un  sadalītas  vietas “Rotaļnīcā”, ko vadīja sk.Inguna. Pēc “Supernīcas” rezultātu noskaidrošanas pienāca ilgi gaidītais brīdis – Liecību un pateicības rakstu saņemšana, kopīgais foto. Bet ar to pārsteigumi šajā dienā nebeidzās, jo pirms došanās uz Ballītnīcu – pikniku, kas notika brīnišķīgi saulainajā skolas pagalmā, katrs bērniņš saņēma firmas “Oriflame” dāvinātu rotaļlietu un tad tikai ballīte varēja sākties – bērnu smiekli, sajūsma, dejas un draiskošanās, tas ir tas, kas mūsu, vecāku, sejas vaibstos rada mieru, labsajūtu un prieku .

Visu skolotāju vārdā gribu pateikties bērniem un vecākiem par neatlaidīgo darbu mācību gada garumā, par apzinīgu dalību  pasākumos un koncertos, kas palīdz mums, diasporas latviešiem , neaizmirst savu valodu un kultūru, mācot to savām atvasītēm, lai arī nākamā paaudze varētu teikt: “Mana Latvija”

 

Uz tikšanos septembrī!

Pin It on Pinterest