“Saulgriezītes” rudens ekskursija – izbrauciens ar vikingu kuģi

IMG_8099

Ieskatam mazliet fakti no vēstures, kā un kādēļ vikingi ir saistīti ar Īriju. Ziemeļeiropas zemēs, tai skaitā Īrijā, vikingu sirojumi zogot, tirgojoties un kolonizējot brīvās zemes, notika viduslaikos. Vikingi uzbruka arī Īrijai. Sākumā viņi veica tādus kā “vasaras uzlidojumus”, savācot un vedot mājās ražu: sudrabu, mājlopus un citas trofejas, bet vēlāk jau sāka apgūtajās zemēs iedzīvoties, ceļot nocietinājuma nometnes. Vikingi veda šurp savas ģimenes, lai paliktu tur uz visiem laikiem. Taču Īrijai izdevās samerā īsa laika periodā tikt brīvai no uzbrucējiem. Īri vikingus sakāva jau 902. gadā. Lai gan vēsture atstāja savas pēdas – daudzas mūsdienu Īrijas pilsētas ir dibinajuši tieši vikingi.

Vēsture ir tāda kāda tā ir, un īri to ciena. Viens no vikingu laiku atmiņu atgādinājumiem ir Īrijas piedavājums tūristiem, pilsētas viesiem, ka arī vietējiem iedzivotājiem, iejusties vikingu lomās, laikos un doties pa Dublinu ar simbolisku vikingu kuģi. Jo, lai ar vikingi bija iekarotāji, viņi nenoliedzami bija drosmīgi vīri, un var tik apbrīnot viņu kuģošanas prasmi un būvēto laivu īpašo konstrukciju spēku un izturību.

Šo iespēju uz neilgu brīdi- iejusties vikingu lomā, 26.oktobrī mazliet vējainajā svētdienā,izbaudīja Latviešu biedrības Īrijā (LBI) nedēļas nogales skolas “Saulgriezīte” bērni, vecāki un skolotāji. Daudzi jau iepriekš bija ievērojuši šo dzelteno mašīnu – kuģi braucam pa Dublinas ielām, bet braucis ar to bija tikai retais no mums. Skoliņas rīkotā ekskursija bija labs iemesls to draudzīgi un “latviski” darīt kopā. Piedalīties gribētāju sanāca daudz, tādēļ “Saulgriezītei” tika padoti pat divi šie vikingu kuģi. Ar priecīgiem un pamudinoši kaujinieciskiem izsaucieniem pusotras stundas garumā “iekarojām” Dublinas ielas, un klausoties interesantu kuģu vadītāju stāstījumā, no malas skatot, iepazinām kādas celtnes, to vēsturi un saistību ar vikingu laikiem. Nenoliedzami visa brauciena kulminācija bija vikingu kuģu iebrauciens ūdenī, kur savilkuši spilgtās glābšanas vestes, īsu brīdi peldējām pa Grand Canal Harbour. Dažs sākumā ar nelielām izbailēm, bet tad, jūtot, cik šis kuģis līgani peld, ar patiesu prieku izbaudīja skaisto skatu, kas pavērās visapkārt.

Paldies visiem saulgriezēniem par piedalīšanos, paldies skolotājam par organizēšanu. Paldies Dublinas pilsētai par šādu iespēju. Esam gandarīti!

Iespēja skolai pastāvēt ir pateicoties tam, ka līguma izpildi finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes Ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Raksta autore: Ilze Barkus; LBĪ latviešu nedēļas nogales skolas “Saulgriezīte” skolotāja

FOTO: Ilze Barkus

[simpleviewer gallery_id=”15″]

Pin It on Pinterest