“Saulgriezītē” ar bagātīgu tirdziņu nosvinēta Mārtiņdiena

Mārtiņdiena SaulgriezītēLatviešu Biedrības Īrijā (LBI) nedēļas nogales skoliņā “Saulgriezīte” 8. novembra svētdienā notika varena rosība –gari galdi pilni latviskiem pašu rokām darinātiem mājas gardumiem, rokdarbiņiem. Pirkšanās, mielošanās, rotaļās iešana. Mārtiņdiena katram latvietim nozīmē ražas laika nobeigumu, zemes apstrādi, rudens beigas, ziemas gaidīšanu. Latviešu sena tradīcija ir uz Mārtiņiem nokaut gaili un mieloties ar to. Mēs skoliņā esam saudzīgāki, mēs gaili cēlām godā, to dažnedažādi zīmējot, krāsojot, no graudiem un sēkliņām līmējot. Veidojām krāšnu izstādi Mārtiņdienas tirgus ietvaros. Ar tirdziņa bagātīgi klātajiem galdiem skoliņas bērni un vecāki apliecināja latviešu čaklumu, izdomu, radošumu, mīļumu. Arī bagātību. Jo ikviens ir bagāts, kuram ir bērni, kurš spēj radīt prieku un to dot citiem, kurš ir atvērts savas tautas tradīciju stiprināšanai un to nodošanu mūsu jaunajai paaudzei. Skoliņas skolotāji saku lielu paldies visiem “Saulgriezītes” vecākiem par lielo atsaucību un novēl visiem skoliņas bērniem, vecākiem un visām ģimenēm gaišus Latvijas svētkus, Latvijas dzimšanas dienu!

Pin It on Pinterest