Sāk īstenot vērienīgāko Latvijas emigrantu un diasporas aptauju

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētniekiem sāk īstenot vērienīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu un Latvijas valsts piederīgo aptauju. Tās mērķis ir iegūt daudzpusīgu informāciju gan par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem, gan par latviešu diasporu kopumā.

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens latvietis vai Latvijas valsts piederīgais, kurš strādā, studē vai vienkārši dzīvo (pastāvīgi vai daļēji) ārpus Latvijas.

Aptaujas anketa ir pieejama interneta vietnē www.migracija.lv.

Anketu, kuru izstrādājuši profesors Mihails Hazans, projekta zinātniskā vadītāja Inta Mieriņa un vecākā pētniece Ilze Koroļeva, veido vairāki tematiskie bloki: pārcelšanās uz dzīvi ārpus Latvijas, apmierinātība ar dažādiem dzīves aspektiem, nodarbinātība un izglītība, attiecības ar Latvijas un mītnes zemes sabiedrību, nākotnes plāni u. c. Anketu var aizpildīt latviešu vai krievu valodā; drīz būs pieejama arī angļu versija. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju. Aptauja tiek īstenota līdz šī gada15. septembrim.

Aptauja ir tikai daļa no apjomīga zinātniski-pētnieciskā projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”, ko realizē LU FSI. Projekta vadītāja Inta Mieriņa norāda:„Tā būs līdz šim lielākā un ambiciozākā šāda veida aptauja, kuru īstenos Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt pēc iespējas precīzāku kopainu par ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem un Latvijas valsts piederīgajiem. Katra aizpildīta anketa ir stāsts par kādu no mūsu tautiešiem, un ikviens šāds stāsts mums ir svarīgs. Aptauja, kopā ar citām projektā īstenotajām aktivitātēm sniegs ne tikai nenovērtējamu ieguldījumu tādu jomu zinātniskā izpētē, kā nacionālās identitātes saglabāšana, darbaspēka mobilitāte, reemigrācijas un diasporas politika valsts un pašvaldību līmenī, bet bagātinās visas sabiedrības zināšanas un izpratni par Latvijas cilvēkiem – mūsu laikabiedriem visā pasaulē. Aptaujas metodoloģija un rezultāti kalpos par pamatu sistemātiskai informācijas ieguvei par Latvijas diasporu nākotnē.”

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds, un tā īstenošanā apvienojušies sociologi, ekonomisti, politologi un komunikācijas pētnieki. Projektu organizatoriski un praktiski atbalsta LR Ārlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienība un citas organizācijas. Informatīvo atbalstu sniedz arī Draugiem.lv, lielākie Latvijas Interneta portāli (Delfi, Inbox, TvNet), diasporas mediji, kā arī daudzi aktīvi un ieinteresēti tautieši ārzemēs. Aptaujas dalībnieku piesaistīšanai tiks izmantoti arī “lielie” sociālie tīkli – Facebook, ВКонтакте u.c.

 

Papildus informācija:
Projekta vadītāja Inta Mieriņa, t.25919309

Pin It on Pinterest