Raiņa un Aspazijas jubilejas gada darba grupa aicina uz aktīvāku sadarbību latviešu diasporas centrus

Rainis un Aspazija Torņakalnā Dīķa ielas dzīvoklī, 1925. gads. G. Vilciņa foto

Šā gada 30.aprīlī Nacionālā kultūras padome sakarā ar literātu 150. gadadienām, kas iekļautas arī UNESCO svinamo dienu kalendārā, atbalstīja 2015.gada pasludināšanu par Raiņa un Aspazijas gadu. Vakar, 29.maijā, lai uzsāktu intensīvu darbu pie daudzveidīgās festivāla programmas izstrādes, uz otro sēdi pulcējās Raiņa un Aspazijas jubilejas gada darba grupa.

Latvijas Rakstnieku savienības un Memoriālo muzeju apvienības sadarbībā ar citām kultūras organizācijām iniciētā Raiņa un Aspazijas jubilejas gada festivāla „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” programma tiek veidota iespējami plaša, aptverot dažādas jomas – literatūru, akadēmisko pētniecību, mūziku, teātri, vizuālo mākslu un kultūras mantojumu, tradicionālo kultūru, kultūrtūrismu u.c. Nozīmīga būtu festivāla norišu plānošana Latvijas reģionos, kā arī ārvalstīs, kuras nodrošināšanai ir nepieciešama Latvijas pašvaldību un Latvijas vēstniecību ārvalstīs un latviešu diasporas iesaiste. Diskutējama un plānojama arī daudzveidīgāka pasākumu norise bērnu un jauniešu auditorijai.

Sabiedrība tiek aicināta līdzdarboties pasākumu pieteikšanā un organizēšanā, kā arī priekšlikumu izteikšanā, lai apzinātu un aktualizētu abu izcilās personības un viņu daiļradi – īpaši gaidīta ir enerģiskāka Latvijas pašvaldību, reģionu organizāciju iesaiste un latviešu diasporas centru iesaiste, kas dotu iespēju Raiņa un Aspazijas jubilejas norisēs piedalīties pēc iespējas plašākai auditorijai. Informācija par plānotajām iniciatīvām iesūtāma uz e-pastu rainis.aspazija@memorialiemuzeji.lv.

Latvijas Nacionālās kultūras padome norādījusi, ka būtu svarīgi apsekot un sakārtot Raiņa pieminekļa vietas un kapavietas piegulošo teritoriju. Atsaucoties šim priekšlikumam, Raiņa un Aspazijas jubilejas gada darba grupa ir sagatavojusi vēstuli Rīgas domei, lai rosinātu apsekot abas Rīgā esošās Raiņa piemiņas vietas un apspriestu to uzlabošanas nepieciešamību un iespējas.

Informāciju sagatavoja:  Baiba Kauliņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
t. 67330306
Baiba.Kaulina@km.gov.lv

 

Foto avots: memorialiemuzeji.lv

Pin It on Pinterest