Radošo profesiju pārstāvji apvienojas latviešu “Dziesmu un deju svētku kustības” vispasaules asociācijā.

Asociācijas mērķis ir vienot kopīgā konsultatīvā komunikācijas platformā ļaudis, kuri agrāk, šobrīd un nākotnē organizēs Dziesmu un deju svētkus un dažādus latviešu kultūras svētkus ārpus Latvijas robežām, un ir iesaistīti šī procesa tapšanā, veidodojot savai nozarei aktuālo. Asociācija darbosies ciešā sasaistē ar Dziesmu un deju svētku kustību Latvijā un Pasaules Brīvo Latviešu apvienību. 

Daži no asociācijas svarīgākajiem uzdevumiem:

• Vienot tos kopīgā informācijas apmaiņas telpā;
• Veidot kopīgu “zelta fonda” repertuāru ar ārzemju latviešu komponistu dziesmām un horeogrāfu dejām; 
• Veidot kopīgu svētku kalendāru, lai varētu gan sadarboties, gan saskaņot pasākumu laikus, lai tie nepārklātos;
• Veidot pieredzes apmaiņas diskusijas. Regulāri apmainīties ar jaunumiem, kuri saistīti ar aktuālajiem Dziesmu un deju svētkiem/ kultūras svētkiem latviešiem pasaulē un Latvijā;
• Vienoties par uzdevumiem, kurus būtu svarīgi realizēt nākotnē. 

Šobrīd jau esam izpildījuši pirmos uzdevumus, proti, atsaukušies 2023. gada Latvijas Dziesmu un deju svētku māksliniecisko vadītāju lūgumam apkopot ārzemju latviešu komponistu dziesmas, kuras pretendētu uz iekļaušanu Svētku programmā. Esam konsultējuši par tiešsaistes kursu nepieciešamību profesionālajai kopu vadītāju izaugsmei, lūguši elektroniskā formātā apkopot turpmāk paredzēto koru pasākumu nošu materiālu, kurā iekļautas arī 2023. gada svētku notis, un dalīties ar tām diasporas koru vadītajiem. Un vēl ir ļoti daudz ideju, kuras aicinām likt kopā, lai veidotu krāšņu kultūras dzīvi arī ārpus Latvijas.

Mūsu pirmajam sadarbības uzaicinājumam jau ir atsaukušies 39 profesionāļi dažādās zemēs, 

kā piemēram, Sandra Birze, Anita Andersone, Ella Mačēna,  Aija Dragūna, Lija Andersone,  Iveta Rone, Lija Andersone no Austrālijas. Vizma Maksiņa, Juris Ķeniņš, Jānis Beloglāzovs, Laura Adlers, Selga Apse no Kanādas. Krisīte Skare, Andrejs Jansons, Dace Aperāne, Laura Zamurs, Gunta Plostnieks, Aivars Osvalds, Ansis Viksniņš, Astrīda Liziņa, Vilnis Birnbaums no Amerikas. Indra Jākobsone, Guntis Bergholcs, Inga Zvirgzdiņa no Īrijas. Lilija Zobens, Ingmārs Čaklais, Dace Čaklā no Lielbritānijas. Gaida Rulle, Ieva Reine, Iveta Lāce no Zviedrijas. Gita Pāvila, Andra Baltmane, Dace Melbārde no Beļģijas. Aiga Turuka no Somijas, Ilze Torrisi, Diāna Zavele no Vācijas  un citi. 

Aicinām visus interesentus pieteikties, rakstot uz asociācijas e-pastu: svetku.kustiba@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, mītnes valsti un pilsētu. Kā arī aicinām piedalīties asociācijas pirmajā kopsapulcē Zoom platformā, 2020. gada novembrī (datums tiks precizēts). 

Papildus informāciju varat iegūt rakstot Ingunai Grietiņai- Dārziņai uz e-pastu: ingunagrietina@gmail.com vai zvanot +353 86 338 6968

Pin It on Pinterest