Pūcītes izlaidums un gada kopsavilkums

pucites skoli

Neskaitāmi daudz gaišās visuma idejas sevi iemiesoja enerģiskos un iedvesmojošos cilvēkos, kam dot gribējās vairāk kā saņemt – tāds parasti ir sākums visam jaunajam un radošajam. Šai idejai, pievienojot pārējās, ar gudru un pieredzējušu cilvēku palīdzību un atbalstu, iedvesmas pilni, izveidojām LBī nedēļas nogales skoliņu, nosaucām par ”Pūcītes” un tad, padaloties ar savām iecerēm virtuālajā vidē, piedāvājām to plašākai publikai. Tas bija 2016.gada 5. Aprīlī.

Atrodoties piemērotākām telpām, 2016.gada 9. Aprīlī pirmo reizi laipni sagaidījām pašus galvenos šī fantastiskā projekta dalībniekus – pirmos sešpadsmit ”pūcēnus”.

Nekā jauna jau neizgudrosi. ”Ar dziesmiņu druvā gāju, ar valodu sētiņā”. Šķiet, pēc šāda modeļa ir aizvadītas visas mūsu tikšanās reizes. Latvietis jau bez dziemsas nekur.Un, šķiet, arī šodien, kad ir sapulcējušies jau trīsdesmit latviskumu apgūt alkstošu jaunu dalībnieku, dziesma, un viss ap to, ir mūsu jaunatvērtās skoliņas dvēsele.

Ar dziesmu teikt laburītu, klausīties dziesmā, lai rokas ar instrumentiem atdarina saklausīto ritmu. Dziesma iekustina kājas ”Tūdaliņ, tāgadiņ” ritmos un rokas ritmiskajā ”Plaukstiņpolkā”. Ar dziesmu sveic jubilārus. Dziesma ir rotaļa. Dziesma ir valoda.

Otrajā un trešajā tikšanās reiz , mūsu vismīlīgākās adminitrātores Inga un Ilvija, sagaidīja vairāk jaunu dalībnieku kā iepriekšējā reizē. Bija laiks atpazīt sevi no ģeogrāfiskā skata. Latvija ir skaista. Ingas mākslinieciskās dotības un tehniskais izpildījums, papildināja skolas inventāru ar vienreizēju Latvijas karti, kur katrs pats atradi sevi kartē, bet rotaļā ”Mani sauc…kā Tevi sauc… ” iepazinām viens otru turpat telpās. Pūcīšu koks to ilustrē vairāk!

Visi cītīgie skolēni mājās veica rakstu darbu ar vecāku palīdzību. Gana simbolisku.

Blakus skanīgajam kultūras un nelielajam ģeogrāfiskajam ievadam, skolēni tika iepazīstināti ar vissvarīgāko – latviešu valodu. Spēles un rotaļas palīdzēja atpazīt latviešu alfabētu, un pagaidām gan tikai lielāku uzsvaru liekot uz burtiem A, Ā. Šie un citi burti plaši tika izzīmēti, saklausīti stāstiņos, aizrautīgi likti kopā burtu režģos – aktivitātes piedāvātas atbilstoši vecuma grupām. Valodas apguve daudz plašāk tiks ietverta jaunizstrādātajā programmā no 2016./2017. mācību gada, jau šobrīd veidojam daudz strukturizētāku plāna izveidi atbilstoši vecuma un valodas zināšanu līmenim. Paldies, grāmatiņu un mācību līdzekļu dāvinājumiem!

Ar trešo, ceturto un piekto tikšanās reizi, mūsu skaits tikai pieauga. Līdz ar to nācās piesaistīt vairāk skolotāju ( vienmēr laipni aicināti mūsu pulciņā). Sadalījāmies par interešu un vecuma grupām. Sanāca trīs. Pagaidām.

Māmiņdienā pirmskolas vecuma grupiņas dalībnieki savēra fantastiskās makaronu krelles kopā ar skolotāju Ievu un Diānu. Latviskā ideja Auseklīša ietvaros kopā ar skolotājām Valdu un Karīnu tika materializēta ’’lielajā grupiņā’’, bet visvairāk mūsu ir vecumā no četriem līdz sešiem gadiem, kur ar skolotāju Amandu, Gundegu un Anastāsijas palīdzibu tapa krelles kategorijās ’’visgarākās krelles’’, ’’visraibākās’’, ’’vismīļākās pašdarinātas’’ u.tml. Īsta pašdarināta pienene un īpašā Māmiņdienas puķe ar sevi pašu vidū sirsnīgi priecēja kā veidotājus tā dāvinajuma saņēmējus.

Ceturtais jūnijs – saulaina vasaras diena. Pēdējā tikšanās reize šajā, visnotaļ īsajā mācību gadā, kas kopā pulcēja trīsdesmit LBī nedēļas nogales skoliņas ”Pūcītes” dalībniekus. Viss rita ātri.

Paldies, ka piedalījāties!Paldies par labiem un iedvesmojošiem vārdiem no bērnu vecākiem. Pasakaini krīta zīmējumi rotāja visu ieejas daļu ārpusē! Daudz laimes visiem vasaras mēneša jubilāriem un Ievai par saldajām pašdarinātajām dāvaniņām! Tikai šo skolas dienu krāsņāku radīja pašmāju saimnieki, kuru telpās esam veiksmīgi uzņemti ar jestro leļļu šovu, jautrām dejām, krāsainiem sejas zīmējumiem un pašveidotajiem darbiņiem, kur ietverta ideja par pasauli no Bībeles redzējuma. Spožaja saulē ”gotiņas ” – saldas un lipīgas! Paldies draugiem no Latvijas par atsūtītām konfektem! Paldies par baloniņiem, kuri prasmīgās rokās mirkļa ātrumā tapa par asu zobenu, plaukstošu puķi, sunīti u. tml.

Pasniedzot atzinības rakstu, mēs velreiz sakām lielu paldies Tev, ka atnāci, radīji, dalījies un centies!

Mēs – ”Pūcītes”­- veidotāji, novēlam saulainu vasaru un uz drīzu tikšanos jau rudenī.

(P.S. Šī brīža provizoriskiem rezultātiem liecina, ka mūsu pulciņš būs vēl plašāks, pienākot ražas laikam).

-Visu labu vēlot- ”Pūcītes”­

Teksts: Karina Vargovcik

Pin It on Pinterest