“Pūcītes” aicina uz pirmo tikšanos

Kastaņbrūni no tālākām zemēm vai vietējā saulītē gozējušies, mēs visi tiekamies sestdien 3. Septembrī pulkstens 9.45 Athlone, Cherith Baptist church telpās uz savu PIRMO septembri!

Atkalredzēšanās prieks ar skolēniem no iepriekšējā mācību gada un, protams, siltsilti sagaidīsim skoliņas dalībniekus, kas “Pūcītes” iepazīs šajā 2016/2017 mācību gadā. Rudenīgi sveicieni vecākiem un enerģiskajām skolotājām! Satikšanās prieku atzīmēsim tradicionālajā pirmā septembra kopā saiešanā LBī nedēļas nogales skoliņa “Pūcītes”. Paldies visiem,kas jau savlaicīgi “noformējuši savu dalību’’. Rūpīgi izstrādātajā mācību plānā īpašo sestdienu rītos aktīvi turpināsim nostiprināt jau iemācīto un apgūt vēl nezināmo. Latviešu tautas tradīcijas mūzikā, dejā un rotaļās ir arī latviešu valoda – literārā un mūsdienu sarunvaloda. Iepriekšējais mācību gads bija gana raibs, pieredzes bagāts, satikām un iepazinām pašus pirmos skolēnus. Lai skolas ikdiena raitāka, līdzās radošajam entuziasmam skolotājām nācās piedomāt par tehnisko, pedagoģikso un organizatorisko jautājumu sakārtošanu skolas vadītājas izpildījumā. Ir ieguldīts laiks, lai 2006/2017 mācību gada kalendārs tiktu izmantots “pēc maksimālas efektivitātes”, sestdienu ir nemaz tik daudz, taču vēlami apgūstamo tēmu saraksts nebeidzams.

Šogad skolēnu ērtību labad turpināsim jau iesākto ideju par jaunāko, vidējo un vecāko skolēnu vecuma grupiņu pilnveidi jau uzlabotā versijā. Skoliņa “Pūcītes” sastāvēs no “pūcēni”, ‘’pūcītes’’ un ‘’pūces’’, kur ņemtas vērā kā, piemēram, skolēnu vecums, kā arī dažādas latviešu valodas priekšzināšanas u. tml.

Vairāk informāciju par skoliņu var atrast mūsu Facebook mājas lapā https://www.facebook.com/pucites/ vai grupā https://www.facebook.com/groups/1759561964298002/ kā arī rakstot personiski karina.vargovcik@gmail.com vai amanda5902@inbox.lv .

Uz tikšanos!
“Pūcītes” kolektīvs

LBĪ Atlones latviešu nedēļas nogales skolas “Pūcītes” darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

IZM, VVA, ELA logo lenta

Pin It on Pinterest