Pūcītēm pirmā Zinību diena

PucitesZinibuDiena2016Tā vien gribas domāt, ka lietaini drēgnais 3. Septembris – šī mēneša pirmās sestdienas rīts pārtapa visnotaļ saulainā pēcpusdienā, kad rotaļās un dziesmās priecīgi atzīmējām mūsu skoliņas pašus Pirmos Zinību dienas svētkus. Mūzikas instrumenti, bērnu balsis un deju soļi jau zināmo vai tikai pirmoreiz iepazīto rotaļu izpildījumā bija gana pārliecinoš veids lietus mākoņu izkliedēšanā pāri visai Atlonai.

LBī nedēļas nogales skoliņa “Pūcītes” draudzīgi sveica visus skolēnus, viņu vecākus, skolotājas un vienkārši – radošos pozitīvo ideju atbalstītājus ar svinīgā gaisotnē uzņemtām svētku fotogrāfijām un dalīta našķu groziņa pie tējas.

Savu pašu Pirmo septembri atklājām ar simboliski īstu pūci, kas redzama vairumā bilžu – ļoti īpašu Paldies sakām par talantīgām rokām veidoto mākslas darbu – īstu kokgrebuma skulptūru, kas lepni simbolizē ne tikai skoliņu “Pūcītes”, bet ir arī vispārēji tradicionālais gudrības simbols un, protams, krāšņi rotā Ingas uzņemtās fotogrāfijas. Valsts karoga fonā šī skulptūra spēcīgāk ilustrēs skolas “Pūcītes” simbolisku un aktīvu dalību Latvijai nozīmīgu svētku un atceres dienās, kā arī citos svarīgos notikumos.

Pirmās skolas dienas fiziski aktīvo daļu noslēdza mierīgākas radošās aktivitātes ar pašportreta zīmēšanu, krāsošanu jaunākā vecuma skolēniem un rakstveida darbiņa veidošanu pārējiem bērniem.

Paldies visiem par aktīvu dalību! Iesildījušies esam! Ar jauniem spēkiem, pozitīvi rosīgu gaisotni uzturot, jau nākamreiz tiekoties, svinīgo atmosfēru lēnām nomainīs radoši akadēmiskais fons ar pirmo čaklo skolas darbiņu pildīšanu!

Skoliņa “Pūcītes” visiem novēl no sirds izbaudīt krāsaino rudens burvību dabā un draugu pulkā, sirsnīgs paldies vecākiem un skolotājām, un ļoti svarīgajiem palīgiem un atbalstītājiem par ieguldīto darbu un laiku!

LBĪ Atlones latviešu nedēļas nogales skolas “Pūcītes” darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
IZM, VVA, ELA logo lenta

Pin It on Pinterest