PŪCĪTĒM PIRMĀ ZINĪBU DIENA

Nemanot piezadzies jauns Pirmais Septembris. LBĪ nedēļas nogales skoliņai “Pūcītes’’  Athlonā, šis, 2018./2019. mācību gads ir jau trešais pēc kārtas. Atskatoties uz iepriekšējo, šķiet, paša pirmā mācību gada improvizācija un lielais entuziasms nu pāraudzis par daudz stabilāku un  mērķtiecīgāku izglītojošo un jautri radošo mācīšanās procesu.

Atkalsatikšanās prieks jau tiem skolēniem, mammām un tētiem, kā arī skolotājām, kas ar “Pūcītēm” jau ir pirmsākumiem, bet ļoti sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kas skoliņas durvis šogad vēra pirmoreiz.  Atgādināsim, ka mūsu skoliņa ir bezpeļņas ‘’projekts’’ , kas balstīts uz brīvprātības un personīgā latviskā entuziasma principa, tādēļ ikviens, kam ir vēlme sestdienas rītos piedalīties nodarbībās ar bērniem – neturiet sveci zem pūra- mūsu bērni ir mūsu nākotne- dalīsiemies ar viņiem katrs savā piedzīvotajā Latvijā- valodā, dejās, dziesmās, spēlēs, rokdarbos u. tml.

Visatdzinīgākie pateicības vārdi un skaļākie aplausi mūsu skoliņas skolotājām Amandai un Egitai, mūsu uzticamajam mākslinieciskajam atbalstam Ingai, izcilai ekspertei pavārmākslā un konditorijā – Ilutai un Elīzai, un  IT speciālistei un visādi citādi tehniskajam atbastam – Anastasijai.

Lai bagātinātu šī gada mācību saturu, līdzās jau iepriekšzināmajām rotaļām un dziesmām, šogad nozīmīgāka vērība būs valodas apguvei un vārdu krājuma paplašināšanai, tādēļ jauno mācību gadu uzsākot, visiem skolēniem novēlam būt vēl zinātkārākiem , lai mums , skolotājām, rastos ļoti daudz jaunu ideju, bet vecākiem – iedrošinājums būt drosmīgākiem un arī mājās dalīties ar bērniem savos iespaidos par Latviju, stāstot par tās dabas varenumu, tradīciju unikalitāti un , protams, daudzveidīgo valodu.

Lai mums visiem kopā šogad izdodas pavadīt daudz interesantu un saturīgu sestdienas rītu, kas pozitīvā gaisotnē  pildīti ar siltu optimismu un, protams, latviešu kultūras un valodas vēsturi un šodienu!

 

P.S. Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) Athlonā  nedēļas nogales skolas “Pūcītes” darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Pin It on Pinterest