“Protu?Protu!” vienpadsmitā jubileja nosvinēta 

Šā gada 18. februārī konkurss “Protu? Protu!”, atgriežoties uz lielās skatuves, svinēja savu 11 jubileju. Šogad konkursā piedalījās 62 bērni un jaunieši no Īrijas un Ziemeļīrijas ar 20 priekšnesumiem. Galveno balvu sīvā konkurencē starp Kati Jurjāni no IGD studijas un LBĪ skolu “Saulgriezīte” ieguva skola.

Jaunākajā 2 līdz 4 gadu vecuma grupā skatītāji varēja vērot četrus dziesmu priekšnesumus Alises un Olivera Bogdanovu un Kates Jurjānes izpildījumā. 5 līdz 7 gadu vecuma grupā divu puišu Emīla Saulīša un Ralfa Miķelsona priekšnesumus. 8 līdz 12 gadu vecuma grupa bija pārstāvēta visplašāk un tajā redzējām Zaljas un Džalmas Vītolu, LBĪ skolas “Jumītis”, Rebekas Miķelsones, BDK “Dzirnaviņas”, Alises Valdmanes un Meijo skolas “Graudiņš” priekšnesumus. Savukārt vecuma grupā 13 līdz 18 gadi ar brīnišķīgu un radošu vijoles skaņdarbu “Lambada” skatītājus priecēja Megija Elksne. Priekšnesumus jauktā vecuma grupā demonstrēja LBĪ skola “Ābolītis”, LBĪ skola “Saulgriezīte” un BDK “Dzirnaviņas”

Jubilejas konkursa sākumā tā galvenā organizatore Inguna Grietiņa – Dārziņa, kopā ar saviem mazbērniem Alisi un Oliveru, skatītājus uzrunāja, atnesot jubilejā pirmo dāvanu – konkursa himnu, kuru Inguna konkursam veltīja četrus gadus atpakaļ. Konkursa jubilejas apsveicēju pulkam pievienojās LBĪ koris “eLVé” un instrumentālisti Eila un Magnus Niguļi – Beļenusi, Elizabete Foigta – Krūmiņa un Henrijs Brūvers. Savas dāvanas – sveicienus klātesošajiem veltīja LR Ārlietu ministrijas diapsoras vēstniece Elita Gavele, LR vēstnieks Īrijā Juris Štālmeistars un Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēdis, kurš uz konkursu bija ieradies no Vašingtonas, Pēteris Blumbergs. Tam sekoja pasākuma organizatoru sagatavots vēstures stāstījums par konkursa norises vietām, uzvarētajiem un spilgtākajiem mirkļiem. Ar apsveikumu bija ieradušies arī bijušie konkursu uzvarētāji Elizabete Foigta – Krūmiņa un bērnu un jauniešu kora “LABKĪ” Dublinas grupa. Pēc tiem bija kārta konkursantiem.

Pēc konkursa sekoja LBĪ skolas “Saulgriezītes” skolotāju sagatavotas atrakcijas visiem dalībniekiem un klātesošajiem, kā arī skatītāju balsojums. Tajā savās vecuma grupās uzvarēja Kate Jurjāne, Emīls Saulītis, LBĪ skola”Jumītis” un Megija Elksne

Konkursantus vērtēja ļoti kompetenta un profesionāla žūrija – mūziķe un dispsoras vēstniece Elita Gavele un mūziķis, bigbenda vadītājs, diriģents Artis Ābele ( vērtēja mūzikas priekšnesumus), TDK “Rietumkrasts” vadītājs Guntis Bergholcs un Rīgas deju grupas “Rokbalets” ilgstošā dalībniece Indra Jākobsone ( vērtēja deju un prozas priekšnesumus).

Paldies sakām visiem vecākiem un jauniešiem, kā arī viņu skolotājiem – Evitai Makšus, Kristiānam Bogdanovam, Dignai Miščenko, Robertam Eglītim, Ritmai Prokopčenko, Initai Slesarevai, Teiksmai Kuzņecovai, Mikam Saulītim, Vinetai Makšus, Antrai Eisakai, Anitai Bērziņai, Evitai Elksnei, Lainei Nigulei – Beļenusai, Inesei Brilai, Ingunai Grietiņai – Dārziņai. Visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuri ziedoja konkursa izdevumu segšanai.

Lai šis konkurss atkal varētu notikt uz lielās skatuves pateicamies visiem tā organizatoriem –
Kristiānam Bogdanovam, Evitai Makšus un Laurai Zemvaldei, kuri rūpējas par skaņu un konkursa muzikālo un tehnisko nodrošinājumu, Ingai Zvirgzdiņai, Ivetai Lekstītei un Lienei Eškinai, kas rūpējās par scenāriju un konkursa norisi, Gitai Stāvausei, kura rūpējās par žūrijas labsajūtu un tehnisko nodrošinājumu, LBĪ skolu “Jumītis”, “Saulgriezīte” un “Ābolītis” vadītājām Antrai Eisakai, Ritmai Prokopčenko, Initai Slesarevai un viņu komandām, kuras gatavoja brīnišķīgo skatuves noformējumu, Gaidim Dārziņam un Rolandam Stāvausim, kuri rūpējās, lai viss konkursam nepieciešamais būtu piegādāts, Teiksmai Kuznecovai, kura bija galvenā konkursa fotogrāfe un Arnim Krūmiņam, kurš konkursu iemūžināja video formātā. Un, protams, konkursa galvenajai organizatorei Ingunai Grietiņai – Dārziņai.

Paldies arī LR Ārlietu ministrijai un personīgi Elitai Gavelei par konkursa daļēju finansiālu atbalstīšanu un klātesamību, LR vēstniecībai Īrijā – vēstniekam Jurim Štālmeistaram un vietniekam Andrejam Kovaļovam.

Nākošais konkurss notiks galvenās balvas uzvarētāju, LBĪ skolas “Saulgriezīte”, mītnes pilsētā Dublinā, 2024. gada 17. februārī. Uz tikšanos!

Arņa Krūmiņa konkursa video varat redzēt šeit: https://youtube.com/playlist?list=PL7OE0YztRb_pUQ1pCK7EYV46G1a5DYuku

Teiksmas Kuzņecovas konkursa bildes pilnā izmērā mēneša garumā varat lejuplādēt šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1vrxnWo7KKcto6tZ9v1ku_Hw-xBTveV8J?usp=sharing

Pin It on Pinterest