Pirmais izglītības kongress Īrijā

izglitibas-kongress2014Svētdien,12. aprīlī Navanas latviešu skolā un jauniešu apvienībā notika otrā pieredzes apmaiņas diena un pirmais izglītības kongress, kuru rīkoja Latviešu biedrība Īrijā. Kongresu apmeklēja skolotāji no Dublinas, Portlīšas, Droghedas, Tulovas un Newry un LR vēstnieks Īrijā Gints Apals. Kongress notika Little Tots Montessori skolas telpās, kur ik sestdienu pulcējas Navanas skolas saime.

Kongresa sākumā visus sveica šīs skolas vadītāja Paulīne Sugene, kura dalījās pieredzē darbojoties ar dažādu tautību bērniem Īrijā, kuri visbiežāk skolas gaitas uzsāk bez angļu valodas zināšanām.
Apala kungs ļoti atzinīgi novērtēja šo sanāksmi, kā arī atzīmēja, ka skola vienmēr ir bijusi tā, kas vieno valodu un tautu. Skola rada kopības apziņu un uztur latviešu kopas dzīvi ārzemēs.

Vēstnieka kungs atzina, ka ir ļoti svarīgi regulāri sanākt kopā, lai apmainītos ar informāciju un novērtētu, kāda ir realitāte latviešu skolās Īrijā. Apala kungs visus klātesošos informēja, ka rudenī LR vēstniecība sadarbībā ar Latviešu biedrību Īrijā rīkos izglītības konferenci Dublinā.

Tika diskutēts par to, kā piesaistīt bērnus, kas ir vecāki par 12 gadiem. Lielākoties latviešu skolas pulcē jaunākus bērnus, izņemot Navanas jauniešu apvienību, kur jaunieši jau otro gadu gatavojas latviešu valodas eksāmenam īru skolā. Tālmācība tika minēts kā viena no papildiespējām latviešu jauniešiem Īrijā.

Plaša diskusija izvērtās par latviešu valodas nodarbībām Īrijas skolās, kā rezultātā tiktu veidota latviešu bērnu klase, kas fakultatīvā veidā latviešu valodu apgūtu īru skolā. Pieredzē dalījās Leinster latviešu biedrības vadītāja Daiga Ezermale, kas ir uzsākusi apzināt latviešu bērnus Tulovas Community skolā, lai rudenī uzsāktu šāda veida latviešu valodas nodarbības. Ja izdosies, tad šis būs pirmais pozitīvais modelis iecerētajam jaunajam projektam nākotnē.

LBĪ vadītāja Inguna Grietiņa informēja klātesošos, ka 2013.-2014. mācību gadā durvis ir vērušas 4 jaunas skolas Īrijā un Ziemeļīrijā: Galvejas, Tulovas, Portadownas un Charleville latviešu skolas.

Skolotājas tika informētas par turpākajiem šī gada pasākumiem un jaunumiem: par skolotāju kursiem Bradfordā un Latvijā jūlijā, par bērnu talantu konkursu “Protu?Protu!”, kas notiks oktobrī Portadownā un Latvijas kultūras dienu Dublinā 4.maijā, jauniešu kongresu Rīgā, kā arī par Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015. gadā.

Pavasara svētku noskaņās, gaidot Lieldienas, zaķu omes Paulīnes Pūpolsvētdienas pērienu svētīti, skolotāji devās mājup ar jaunām idejām un darbiem, lai atkal tiktos 4.maijā – Latvijas kultūras dienā Īrijā.

Pin It on Pinterest