Pirmā latviešu skola Īrijā “Saulgriezīte” svin 15. gadadienu

Daudz laimes, “Saulgriezīte”! Sveicam mūsu pirmo un pieredzes bagātāko latviešu skolu Īrijā 15. gadu jubilejā.


Lai radoša turpmākā skola darbība un latviskā izglītība nes prieku jaunajai paaudzei arī turpmākos gadus!


Paldies skolas direktorei Ritma Prokopcenko, kura skolu, ar nelielu pārtraukumu, vada no tās dibināšanas. Paldies bijušajām skolas direktorēm, Santa Eglite, Ilze Barkus. Ilggadējai skolas latviešu valodas skolotājai Inesei Brilai. Ilggadējai skolas bibliotekārei Baiba O’Connor. Paldies visām skolotājām, skolotāju palīdzēm un brīnišķīgajām latviešu ģimenēm, kuras apmeklē LBĪ skola Saulgriezīte un audzina mūsu jauno paaudzi par latviešiem.


Lai stipras latviešu ģimenes Īrijā!


#latviešubiedrībaĪrijā 

#diaspora 

#pasauleslatvieši 

#latviešiĪrijā 

#skolasĪrijā

Pin It on Pinterest