Pašdarbnieku jaunā sezona sākusies

Tobago
Septembris ir klāt, bērni skolā, atvaļinājumu sezona beigusies, un LBĪ pašdarbības kolektīvi uzsākuši jauno sezonu.
Teātra studija “Cita bedre” jau sākusi darbu pie jaunā lugas materiāla. Lugas pirmizrāde paredzēta, kā jau ierasts, jūnijā. Runājot par pagājušā gada iestudējumu (Astras Rancānes luga “Nu riktīgs seriāls”), tiek nopietni domāts un meklētas iespējas šo izrādi vēlreiz parādīt Dublinā.
Paralēli teātra studijā noris darbs pie Latvijas neatkarības deklarēšanas gadadienas pasākuma 22. novembrī Dublinā, kā arī pie Ziemassvētku pasākuma sagatavošanas.
Pašdarbnieku pulkam pievienojusies arī ģitārespēles studija, kuru vada kora kormeistare Rasa Stonkus. Idejas autore ir kora diriģente Ingūna Grietiņa. Studija tapusi, lai dotu iespēju muzikāli attīstīties jauniešiem, kuri izauguši no “ Mazā letiņa”, bet vēl nav gatavi korim.
Vislielākie un tālejošākie sezonas plāni ir korim “eLVē” un mazajiem dziedātājiem “Mazais letiņš”.
“Mazā letņa” mēģinājumi šajā sezonā notiks nevis divas reizes mēnesī, kā pirms tam, bet gan katru nedēļu. Jaunajiem dziedātājiem tērpus šai sezonai jau sākušas šūt mūsu atsaucīgās šuvējas – Jurģa, Ieviņas un Pētera mamma Ilze Barkus un šuvēja-modelētāja Harina Brūklena.
Mazo dziedātāju pirmā uzstāšanās šosezon būs 22. Novembrī, LR proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā kopā ar kori eLVē un teātra studiju “Cita Bedre”.
Februārī kora “eLVē” un draugi koncertā, savukārt 13. martā mazos dziedātājus un skolas “Saulgriezīte” audzēkņus savā dzimšanas dienā ciemos gaida Londonas skola. Londonā bērniem būs jāsagatavo dāvana-priekšnesums ar ko pārsteigt Londonas latviešu skolas skolēnus, kā arī pēc oficiālās daļas bērni turpinās iepazīties un dalīties iespaidos.
Noslēdzoties sezonai, vasaras sākumā uz savu 50. gadu jubileju “Mazo letiņu” ciemos Čikāgā un Latvijā savos koncertos ir uzaicinājuši krustvecāki “Čikāgas piecīši”.
Ģitārspēles studijas pirmā uzstāšanās ir paredzēta Ziemassvētku koncertā un turpmāk visos koncertos, kur koncertēs abi dziedošie kolektīvi.
Kora “eLVē” šīs sezonas svarīgākais uzdevums ir pirmais patstāvīgais kora koncerts tā pastāvēšanas laikā, koncerts ir paredzēts februāra beigās Dublinā greznajās Mansion House telpās.
Jau novembrī koris dziedās Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 22. novembrī Dublinā pasākumā “Latvietis paaudzēs”, kas tapis sadarbībā ar teātra studiju “Cita bedre”, bērnu vokālo grupu “Mazais letiņš”.
Decembrī kopprojektā ar radošo grupu “Chance” un Ziemassvētku vakara koncertā.
20. martā jau otro reizi koris ir uzaicināts ciemoties pie Anglijas latviešiem “Straumēnos”, kur sniegs kopīgu koncertu ar deju kopu “Karbunkulis”.
Vasaras sākumā arī Īrijas latviešu koris “eLVē” ir uzaicināts uz “Cikāgas piecīšu” jubilejas koncertiem Latvijā un Čikāgā.
Sezonu koris noslēgs Tobago salā, kur piedalīsies 15. latviešu salidojumā, kura ietvaros tiks svinēti tradicionālie Līgo svētki Tobago salā.”
Uz tikšanos pasākumos!

Pin It on Pinterest