Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ), kā sabiedriska organizācija ir iekļauta sabiedrisko organizāciju tīklā un reģistrēta Dublinas pilsētas pašvalībā ar Nr DCPPN15/548
Latvian Society of Ireland (LSI) has registered in the Dublin City Council with the Dublin City Public Participation Network Nr DCPPN15/548

Latviešu Biedrība Īrijā ir Īrijā un Ziemeļīrijā dzīvojošo latviešu apvienība kopīgo nacionālo interešu sargāšanai, veicināšanai un atbalstīšanai. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām Īrijā, Eiropā un pasaulē, Latvijas un Īrijas un Ziemeļīrijas valsts institūcijām.

LBĪ ir vairāku galveno un vadošo projektu organizatori Īrijā un Ziemeļīrijā:
 • Latvijas kultūras svētku Īrijā, Latviešu dienu Īrijā organizatori
 • Latviešu bērnu un jauniešu talantu konkursa “Protu? Protu!” organizatori
 • 3×3 nometnes Īrijā dibinātāji, ilgstoši vadītāji un līdzorganizatori
 • Latvijas neatkarības gadadienu pasākumu Īrijā organizatori
 • Dzejas dienu un Mazo bilžu organizatori
 • Īrijas un Lielbritānijas skolotāju kursu lidzorganizatori
 • Īrijas un Ziemeļīrijas skolu skolotāju metodisko dienu un Izglītības konferences organizatori
 • Jaunatnes projektu Īrijā organizatori
 • Sadarbības projektu ar vietējām pašvaldībām līdzorganizatori un iniciatori
 • Reģionālo kultūras svētku Eiropā, Britu salās organizatori
 • Eiropas latviešu kultūras svētku ( ELKS ) 2 līdzorganizatori

LBĪ biedru kopsapulce un valdes pārvēlēšanas notika 2018. gada 25. augustā.

LBĪ valdes sastāvs

LBĪ priekšsēdētāja Inguna Grietiņa – Dārziņa

Vicepriekšsēdētāja – Liene Eškina

LBĪ veido dažādas nozares – grupas, kuru vadītāji ir LBĪ valdes locekļi
Kultūras nozare – vadītāja  Laura Zemvalde
Izglītības nozare – vadītāja Vineta Makšus
Pasākumu organizatoru grupa – vadītāja Inga Zvirgzdiņa
Jauniešu nozare – vadītāja Ilze Stīpniece
Pasākumu organizatoru grupa Galvejā – vadītāja Dina Bergholca

Klubs ”Oniks” – vadītāja Indra Jākobsone
Amatnieku un tirgotāju grupa – vadītāja Indra Jākobsone

Biedrzine  Indra Jākobsone

Valdes biedri – Juris Eksts, Santa Siliņa, Rolands Kokins

Grāmatvedība  “Richard Drew & Sons”

LBĪ latviešu skolas un to vadītāji

Dublinas latviešu skola “Saulgriezīte”, vadītāja Ritma Prokopčenko

Navanas latviešu skola un jauniešu apvienība “Impulss”, vadītāja Inga Zvirgzdiņa

Limerikas latviešu skola “Kamenīte”, vadītāja Kristīne Velša, pārzine Mārīte Paegle
Portlīšas skola ”Sauleszaķēns”, vadītāja Laura Zemvalde
Portadounas latviešu skola ”Zīļuks”, vadītāja Vineta Makšus
Midlandes latviešu skola “Pūcītes”, vadītāja Karīna Vargovcik
Droghedas latviešu skola ”Ābolītis”, vadītāja Teiksma Kuzņecova
Vaterfordas latviešu skola ”Jumītis”, vadītāja Ilze Stīpniece

Slaigo latviešu skola ”Zemene”, vadītāja Vineta Mutule

Mūzikas studija/skola ”Mazais Letiņš”, vadītāja Inguna Grietiņa – Dārziņa

LBĪ mākslinieciskās kopas

Koris ”eLVē”, mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa- Dārziņa, kormeistares Laura Zemvalde un Laine Nigule Beļenusa

LABKĪ– Latviešu Apvienotais Bērnu un jauniešu koris, mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa, kormeistares Laura Zemvalde un Laine Nigule Beļenusa

Lai organizācija iestātos biedrībā ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsamaksā ikgadējā biedra nauda, 50 eiro gadā, maksājumu veicot  BOI bankas kontā: “Latvian Society in Ireland” SWIFT” BOFIIE2D; IBAN:IE88BOFI90350920819080.Tikpat labi aizpildītu anketu kopā ar €50 var iesniegt biedrzinim LBĪ tikšanās reizēs.