Par kori “LABKĪ” un diasporu kopumā konferencē stāsta I. Grietiņa – Dārziņa

Viens liels un brīnišķīgs posms – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki  ir noslēgušies ar konferenci “Pieredze un mācībstundas nākotnei”. Konferencē man bija tas gods pārstāvēt savu lielisko Latviešu apvienotais bērnu un jauniešu koris Īrijā – LABKĪ un pastāstīt arī par diapsoras aktivitātēm kopumā. 

Ļoti lepojos, ka mana iniciatīva 2015. gadā (aicināju Svētku organizatorus dot iespēju arī diapsoras jauniešu māklsinieciskajām kopām piedalīties lielkoncertos) ir vainagojusies un šogad Svētkos piedalījās jau 350 bērni un jaunieši no diasporas.2 kori ( Īrija, Norvēģija ), 6 deju kopas ( Īrija, Vācija, Beļģija, Lielbritānija ), 6 folkloras kopas ( Nīderlande, Norvēģija, Beļģija, Francija, Luksemburga, Spānija ), 2 ansambļi ( Austrija, ASV ).

Liels prieks par kolēģiem, kuri pozitīvi atsaucās uz Svētku organizatoru aicinājumu un, tā pat kā mēs Īrijā, noorganizēja svētkus, kur esam mēs. Tie notika arī Beļģijā, ASV, Lielbritānijā, Norvēģijā, Vācijā. Jo svētki ir tur, kur esam mēs!
 
Lepnums, ka mēs visi kopumā piedalījāmies “Citādu svētku” piecos notikumos – radošajā video sveicienā, Dziesmu un deju svētku ceļā “Saulesvija”, folkloras programmā, deju programmā “Svinēt sauli” un LTV jauniešu spēlē “Lai top svētki”.
Kā atzina mani mīļie jaunieši no kora “LABKĪ”, prieks bija satikties kopā savos Svētkos Īrijā, piedalīties un filmēties dažādos video sižetos, pirmo reizi sarunāties Latvijas radio, tikai žēl, ka netikām redzēt Rīgu un jauno Mežaparka estrādi. Jau sapņojam par nākošajiem svētkiem! 

Un vēlreiz vislielākā pateicība no visas sirds mums iedvesmu nesošajiem sadarbības cilvēkiem, kuri atbrauca pie mums, lai nodotu savas zināšanas, iepazītos personīgi ar jauniešiem un noklausītos skati, kuri visu šo gadu garumā vienmēr izpalīdzēja ar informāciju, uzmundrinošiem vārdiem un sirdssiltumu. Jūs esat brīnišķīgi kolēģi! Paldies, Aiga Vasiļevska, Rita Platpere, Agra Bērziņa, Edgars Vitols! 

Tiekamies nākošajos svētkos! 

#dziedundejo2021
#skolujaunatnesdziesmuundejusvētki
#skolujaunatnesdziesmuundejusvētkiīrijā
#diaspora
#jaunieši
#labki

Teksts un foto Inguna Grietiņa – Dārziņa

Pin It on Pinterest