Teksts publicēts laikraksta Brīvā Latvija 2006. gada 1. līdz 6. janvāra numurā. Pagājušajos Ziemassvētkos, kad Īrijas Vācu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas telpās notika pirmais dievkalpojums latviešu valodā, ideja par