Nozīmīgs diasporas politikas virziens nākamgad būs aktivitātes diasporas bērniem un jauniešiem

3. decembrī Ārlietu ministrijas vadībā notika darba grupas diasporas politikas jautājumos šī gada noslēdzošā sēde, kurā par diasporas jomu atbildīgās institūcijas un diasporu pārstāvošās organizācijas pārrunāja 2016. gadā plānotās aktivitātes diasporas atbalstam, akcentējot tieši diasporas bērnu un jauniešu tematikas nozīmi.

Par aktuālajiem jautājumiem diasporas jomā informēja Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija, Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA), Valsts izglītības satura centrs, Latviešu valodas aģentūra, Ekonomikas ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds.

Sēdē tika atzīts, ka aktivitātes, kas vērstas uz diasporas jaunatni, ir nozīmīgas, lai stiprinātu Latvijas jauniešu saikni ar Latviju un veicinātu jauniešu izvēli studēt Latvijā, izmantot prakses iespējas vai strādāt Latvijā, kā arī jauniešu atgriešanos dzimtenē.

Tāpat darba grupas pārstāvji pārrunāja 2016. gada aktivitātes, kas saistītas ar kultūras pasākumiem, latviešu valodas apguvi un atbalstu latviešu valodas nedēļas nogales skolām, dažādiem izglītības jautājumiem, pasākumiem sadarbībai ar diasporu un uzņēmējiem, atgriešanās jautājumiem, institūciju konkursiem, atbalstu diasporai gatavošanās procesā Dziesmu un deju svētkiem, diasporas iesaisti Latvijas simtgades pasākumos, projektiem, kas īstenoti ar vēstniecību starpniecību.

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem 2016. gadā sadarbībai ar Latvijas diasporu būs Pasaules latviešu ekonomikas un inovācija foruma norise 29. un 30. decembrī Melburnā, Austrālijā. Forums, ko Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē organizēs sadarbībā ar PBLA un Ārlietu ministriju, pievērsīsies Āzijas un Okeānijas reģionam.

Darba grupas pārstāvji vienojās izveidot 2016. gada pasākumu kalendāru, lai varētu gūt kopskatu par nākamā gada nozīmīgajiem notikumiem gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs. Minētās darba grupas diasporas politikas jautājumos uzdevums ir koordinēt, stiprināt Latvijas institūciju un diasporas organizāciju sadarbību, kā arī izstrādāt saskaņotu diasporas politiku.

Teksts: Annijas Senakola, Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore

Pin It on Pinterest