Notiks pirmais latviešu izglītības kongress Īrijā

Latviešu biedrība Īrijā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Īrijā rīko pirmo izglītības kongresu Īrijā,
kurš notiks 12. aprīlī, plkst. 15.00 Navanā, adrese: Little Tots Montessori, 67 Balreask Village,
Navan, Co Meath.

Kongresu ar savu klātbūtni pagodinās Latvijas vēstnieks Īrijā Gints Apals, iepazīstinot izglītības
darbiniekus ar savu redzējumu par izglītības sistēmu nākotnē.

Galvenie kongresā izskatāmie jautājumi būs par turpmāko latviešu nedēļas nogaļu skolu
sadarbību, savstarpējo informācijas apmaiņu par izveidoto un līdz šim paveikto, galvenokārt,
iepazīstinot jaunās skolas. Kā arī tiks diskutēts par latviešu valodas apmācības īru vidusskolās
pilotprojekta galvenajiem uzdevumiem un turpmāko rīcības plānu.

Pirms izglītības kongresa,no plkst. 13.00-15.00 notiks otrā metodiskā diena Īrijas latviešu skolu
skolotājiem, kuras ietvaros skolotāji varēs vērot Navanas latviešu skolas un jauniešu apvienības
atklātās nodarbības.

Īpaši kongresā aicinām piedalīties latviešu skolu vadītājus un skolotājus, latviešu organizāciju un
kopu vadītājus.

Pieteikumus lūdzam sūtīt Latviešu biedrības Īrijā izglītības nodaļas vadītājai Santai Eglītei uz
s.m.eglite@gmail.com un LBĪ Navanas latviešu skolas un jauniešu apvienības pārzinei Ingai
Zvirgzdiņai uz inga.zvirgzdina@gmail.com.

Pin It on Pinterest