Noslēgušies DEVĪTIE LATVIEŠU KULTŪRAS SVĒTKI ĪRIJĀ

Noslēdzot DEVĪTOS LATVIEŠU KULTŪRAS SVĒTKUS ĪRIJĀ 2020, dalāmies ar visiem Latviešu kultūras svētku Īrijā dalībniekiem, īpašajiem viesiem un organizatoriem, kuri iesaistījušies Svētkos no 2011.-2020. gadam.

Latviešu kultūras svētku Īrijā (LKSĪ)idejas autori ir Inguna Grietiņa-Dārziņa un Pēteris Kārlis Elferts.

LKSĪ 2011.-2020. projekta vadītāja ir Inguna Grietiņa-Dārziņa.
LKSĪ 2011.-2020. dizainu autore ir Santa Siliņa.
LKSĪ 2011.-2020. tirdziņa vadītāja ir Indra Jākobsone.
LKSĪ 2011.-2020. saimniecisko jautājumu vadītājs ir Juris Eksts.
LKSĪ 2011.-2020. dalībnieki katru gadu ir LBĪ koris”eLVé”, LBĪ “Mazais letiņš”/“LABKī”, TDK”Karbunkulis” un latviešu amatnieki, ēdienu tirgotāji, brīvprātīgie no Īrijas.

Kopā 2011.-2020. LKSĪ ir piedalījušās:
23 latviešu māklsinieciskās kopas no Latvijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Šveices, Kanādas.
29 latviešu mākslinieciskās kopas un skolas no Īrijas un Ziemeļīrijas.
6 igauņu un lietuviešu mākslinieciskās kopas no Īrijas.
1 latviešu hokeja komandas delegācija no Īrijas “Longford Hawks”.

Kopā 2011.-2020. LKSĪ ar savu klātbūtni pagodinājuši īpašie viesi:
Dublinas pilsētas mērs Naoise Ó Muirí , Temple Bar Company COI Martin Harte, LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe, Latvijas Nacionālā Kultūras centra vadītāja Signe Pujāte un speciāliste Aiga Vasiļevska, virsdiriģente Agita Ikauniece, virsvadītāja Ilze Mažāne,
Dublinas pilsētas mērs (2014) Oisìn Quinn,
Dublinas pilsētas mērijas pārstāvji 2011. un 2013., virsdiriģente Agita Ikauniece, trio “Šmite. Kārkle. Cinkus”, aktrise Marija Bērziņa, Latvijas Radio Koris un dirigents Sigvards Kļava, ELA priekšsēdis ( 2007.-2015.) Aldis Austers un ELKS mākslinieciskās padomes pārstāvji, LR kultūras ministre (2013-2019) Dace Melbārde, Temple bar company priekšsēdētājs Noel Dempsey, Dzintra Geka, Aigars Grauba, Rasma Pīpiķe māsas Dimantas, Dziesmu un Deju svētku (2018.) izpilddirektore Eva Juhņēviča, virsdiriģente Aira Birziņa, LU pētniece Inta Mieriņa,
Latvijas Republikas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, Lietuvas Republikas vētnieks Īrijā Egidijus Meilūnas, Igaunijas Republikas vēstniece Īrijā Kristi Karelsohn, TV šova vadītājs, mūziķis Roberts Meloni, VISC vecākā referente Rita Platpere.

Kopā LKSĪ 2011.-2020. un to ietvarā notiekošos pasākumus organizējuši:
Inguna Grietiņa-Dārziņa, Santa Siliņa, Indra Jākobsone, Juris Eksts, Claudine Murray, Pēteris Elferts, Anta Spunde, Rita Zālīte, Vija Buša, Didzis Vilcāns, Baiba Kalniņa, Pēteris Kļaviņš, Maruta Kaire, Solveiga Slaidiņa, Uģis Daņiļēvičs, Elita Baltaiskalna, Evita Zilgme, Dace Skudra, Sandra Bondarevska, Ilze Barkus, Iveta Lekstīte, Elīna Dimante, Inita Danne, Signis Jaunzems, Rolands Kokins, Claudine Murray, Inga Zvirgzdiņa, Laura Zemvalde, Kaspars Ābrams, Baiba Lauze, Sanita Ausēja, Liene Eškina.

Kopā LKSĪ 2011.-2020. piedalījušies:
33. amatnieki un ēdienu tirgotāji:
Māra Tutāne, Andra Pavlovska, Alla Klētniece, Vita Sils, Līga un Aleksandrs Petrovi, Mareks Petersons, Sandra Rozīte, Anrijs Gorbants, Skaidrite Berga, Inara Poča, Sanita Vecbrale, Danuta Magdenko, Rolands Kokins, Dita Lasmane-Slišāne, Ilze un Vitauts Barkusi, Vēsma Rītiņa, Gunta Bukovska, Mārtiņš Punculis, Igors Ažgiņš, Liāna Goldštrema, Daira Lāce, Latvijas Pensionāru iespēju centrs, Elīna Soma, Dumitu Moisej, Eva Jansone, Vēsma Silova, Inga Matuzele, Rima Alisauskiene, “Amber”Vitalija Vilke, Tiiu-Liisa Keranen, Ineta Beljan un “Sergevi”.

Kopā 2011.-2020. LKSĪ organizējuši un atbalstījuši:
Latviešu biedrības Īrijā koris”eLVē”, Latviešu biedrība Īrijā, LR vēstniecība Īrijā ar LR Ārlietu Ministrijas, LR kultūras ministrijas, Temple Bar Company, Dublinas pilsētas domes, Latvijas Nacionālā kultūras centra, LV Simtgades biroja, Eiropas Latviešu Apvienības, Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas vēstniecību Īrijā, latviešu uzņēmēju Latvijā un Īrijā atbalstu.

LKSĪ organizatori:
Pirmā Latviešu kultūras diena Īrijā notika 2011. gada maijā. To organizēja LBĪ koris “eLVé”, sadarbībā ar LR vētniecību Īrijā. Šīs kustības Īrijā, un vēlāk arī Eiropā, idejas autori ir Inguna Grietiņa-Dārziņa un Pēteris Kārlis Elferts.

Otros Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2013. gadā organizēja LBĪ koris”eLVé”, sadarbībā ar LR vēstniecību Īrijā un Temple Bar Company, ar LR Ārlietu ministrijas, Latvijas Nacionālā Kultūras centra atbalstu.
Inguna Grietiņa, Anta Spunde, Pēteris Elferts, Rita Zālīte, Vija Buša, Didzis Vilcāns, Baiba Kalniņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Maruta Kaire, Santa Siliņa, Pēteris Kļaviņš, Solveiga Slaidiņa, Claudine Murray.

Trešos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2014. gadā organizēja LR vēstniecība Īrijā un Latviešu biedrība Īrijā, ar Temple Bar Company, LR Ārlietu ministrijas un Latvijas izņēmēju atbalstu.
Inguna Grietiņa, Rita Zālīte, Vija Buša, Didzis Vilcāns, Baiba Kalniņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Maruta Kaire, Santa Siliņa, Pēteris Kļaviņš, Uģis Daņiļēvičs, Evita Zilgme, Claudine Murray.

Ceturtos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2015. gadā organizēja Latviešu biedrība Īrijā, sadarbībā LR vēstniecību Īrijā, ar Temple Bar Company, LR Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Latvijas izņēmēju atbalstu.
Inguna Grietiņa, Vija Buša, Elita Baltaiskalna, Didzis Vilcāns, Baiba Kalniņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Maruta Kaire, Santa Siliņa, Pēteris Kļaviņš, Uģis Daņiļēvičs, Evita Zilgme, Dace Skudra, Claudine Murray.

Piektos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2016. gadā organizēja Latviešu biedrība Īrijā ar Temple Bar Company, LR Kultūras ministrijas un latviešu uzņēmēju Īrijā atbalstu.
Inguna Grietiņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Maruta Kaire, Santa Siliņa, Pēteris Kļaviņš, Uģis Daņiļēvičs, Dace Skudra, Claudine Murray, Sandra Bondarevska, Ilze Barkus, Iveta Lekstīte.

Sestos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2017. gadā organizēja Latviešu biedrība Īrijā ar Temple Bar Company, LR Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Eiropas latviešu apvienības, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā un latviešu uzņēmēju Īrijā atbalstu.
Inguna Grietiņa-Dārziņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Maruta Kaire, Santa Siliņa, Pēteris Kļaviņš, Elīna Dimante, Dace Skudra, Claudine Murray, Ilze Barkus, Iveta Lekstīte, Inita Danne, Ruta Čepule, Signis Jaunzems
Svētku Lielkoncerta režisore: Andra Baltmane

Septītos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2018. gadā organizēja Latviešu biedrība Īrijā un LR vēstniecība Īrijā, ar Temple Bar Company, Lietuvas republikas vēstniecības Īrijā, Igaunijas republikas vēstniecības Īrijā, LR Ārlietu ministrijas un baltijas valstu uzņēmēju Īrijā atbalstu.
Inguna Grietiņa-Dārziņa, Katrīna Līdaka, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Santa Siliņa, Rolands Kokins, Claudine Murray, Inga Zvirgzdiņa, Laura Zemvalde, Kaspars Ābrams, Baiba Lauze.

Astotos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2019. gadā organizēja Latviešu biedrība Īrijā, ar LR vēstniecība Īrijā, Temple Bar Company, LR Ārlietu ministrijas un latviešu uzņēmēju Īrijā atbalstu.
Inguna Grietiņa-Dārziņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Santa Siliņa, Rolands Kokins, Claudine Murray, Inga Zvirgzdiņa, Laura Zemvalde, Liene Eškina, Baiba Kalniņa.

Devītos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, 2020. gadā virtuālajā vidē organizēja Latviešu biedrība Īrijā, ar LR vēstniecības Īrijā un Temple Bar Company atbalstu:
Inguna Grietiņa-Dārziņa, Juris Eksts, Indra Jākobsone, Santa Siliņa, Claudine Murray, Inga Zvirgzdiņa, Laura Zemvalde, Liene Eškina, Ruta Čepule, Kaspars Bergšteins.

LKSĪ īpašie viesi:
Īpašie viesi 2011. gada Svētkos:
Pirmajos Svētkos piedalījās viesi no Rīgas, Latvijas-jauniešu TDK”Dzīpars”, vadītāja Renāte Linde.

Īpašie viesi 2013. gada Svētkos:
Dublinas pilsētas mērs Naoise Ó Muirí , Temple Bar Company COI Martin Harte, LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe, Latvijas Nacionālā Kultūras centra vadītāja Signe Pujāte un speciāliste Aiga Vasiļevska, virsdiriģente Agita Ikauniece, virsvadītāja Ilze Mažāne.

Īpašais viesis 2014. gada Svētkos:
Dublinas pilsētas mērs (2014) Oisìn Quinn.

Īpašie viesi 2015. gada Svētkos:
Dublinas pilsētas mērijas pārstāvis, virsdiriģente Agita Ikauniece, trio “Šmite. Kārkle. Cinkus”, aktrise Marija Bērziņa, Latvijas Radio Koris un dirigents Sigvards Kļava, ELA priekšsēdis Aldis Austers un ELKS mākslinieciskās padomes pārstāvji.

Īpašie viesi 2016. gada Svētkos:
LR kultūras ministre (2013-2019) Dace Melbārde, Temple bar company priekšsēdētāja Noel Dempsey, Dzintra Geka, Aigars Grauba, Rasma Pīpiķe māsas Dimantas, Īrijas igauņu kopa”Iiris”.

Īpašie viesi 2017. gada Svētkos:
Dziesmu un Deju svētku (2018.) izpilddirektore Eva Juhņēviča, Temple Bar Company CEO Martin Harte, virsdiriģente Aira Birziņa, LU pētniece Inta Mieriņa.

Īpašie viesi 2018. gada Svētkos:
Latvijas Republikas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, Lietuvas Republikas vētnieks Īrijā Egidijus Meilūnas,
Igaunijas Republikas vēstniece Īrijā Kristi Karelsohn,
TV šova vadītājs, mūziķis Roberts Meloni,
VISC vecākā referente Rita Platpere.

Īpašais viesis 2019. gada Svētkos:
Latvijas Republikas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis.

Īpašie viesi 2020. gada Svētkos:
Jauniešu koris”Mīts” no Rīgas, Latvijas, diriģente Irīna Švarcbaha un TDK “Vainadziņš” no Hamiltonas, Kanādas, vadītājs Rinalds Eglītis.

LKSĪ dalībnieki:
Dalībnieki 2011.gada Svētkos:
latviešu mākslinieciskās kopas no Īrijas – koris”eLVé”, bērnu vokālā grupa”Mazais Letiņš”, ģitāras studija, TDK”Karbunkulis”.

Dalībnieki 2013. gada Svētkos:

Viesu mākslinieciskās kopas –
TDK “MiLaDeko” no Minsteres, Vācijas , vadītāja Lauma Leišovnika
TDK “Londona dejo” no Londonas, Lielbritānijas, vadītāja Andra Zobens-East TDK”Nebēda” no Balviem, Latvijas, vadītājs Agris Veismanis.
Šveices latviešu kora diriģents Raitis Grigalis.

Latviešu mākslinieciskās kopas un mūziķu no Īrijas –
LBĪ koris “eLVè”, LBĪ mūzikas studija “Mazais Letiņš”, LBĪ teātra studija “Cita bedre”, BDK “Taurenītis”, BDK “Dzirnaviņas”, TDK “Karbunkulis”, grupa “Kreicbergi” un mūziķis Rūdis.

Latviešu skolas no Īrijas –
LBĪ skola”Saulgriezīte” no Dublinas, LBĪ skola “Sauleszaķēns” no Portlīšas, LBĪ skola un jauniešu apvienība “Impulss” no Navanas, LBĪ skola”Ābolītis” no Droghedas.

Hokeja klubs “Longford Hawks”

Dalībnieki 2014. gada Svētkos:

Viesu mākslinieciskās kopas –
TDK “Zibenītis” no Stokholmas, Zviedrijas, vadītāja Jolanta Strazdiņa.
Postfolkloras kopa “Austrumkalns” no Londonas, Lielbritānijas, vadītāja Karolīne Zobens-East.

Latviešu mākslinieciskās kopas no Īrijas –
LBĪ koris “eLVè”, LBĪ mūzikas studija “Mazais Letiņš”, BDK “Taurenītis”, BDK “Dzirnaviņas”, TDK “Karbunkulis”.

Latviešu skolas no Īrijas –
LBĪ skola”Saulgriezīte” no Dublinas, LBĪ skola “Sauleszaķēns” no Portlīšas, LBĪ skola un jauniešu apvienība “Impulss” no Navanas, LBĪ skola”Ābolītis” no Droghedas, skola “Graudiņš” no Kaslbāras.

Dalībnieki 2015. gada Svētkos:

Viesu mākslinieciskās kopas –

Jauktais koris ” Madona”, no Madonas, Latvijas, diriģents Jānis Rijnieks
Vidējās paaudzes TDK “Baloži”, no Baložiem, Latvijas, vadītājs Mārtiņš Ezeriņš.

Latviešu mākslinieciskās kopas no Īrijas –
LBĪ koris “eLVè”, LBĪ mūzikas studija “Mazais Letiņš”, jauniešu koris “LABKĪ”, BDK “Taurenītis”, BDK “Dzirnaviņas”, BDK”Sauleszaķēns”, TDK “Karbunkulis”, TDK “Rudzupuķe”, TDK “Nemiers”.

Latviešu skolas no Īrijas –
LBĪ skola”Saulgriezīte” no Dublinas, LBĪ skola “Sauleszaķēns” no Portlīšas, LBĪ skola un jauniešu apvienība “Impulss” no Navanas, LBĪ skola”Ābolītis” no Droghedas, skola”Pasaciņa” no Svorda, skola”Dzintars” no Karlovas.

Dalībnieki 2016. gada svētkos:

Viesu mākslinieciskās kopas –

Neretas sieviešu vokālais ansamblis “Kadence” no Neretas, Latvijas, vadītāja Ginta Gudjāne
Pāvilostas pilsētas amatierteātris no Pāvilostas, Latvijas, vadītāja Marita Horna.
Trio “Māsas Dimantas” no Rīgas, Latvijas.

Latviešu mākslinieciskās kopas no Īrijas –
LBĪ koris “eLVè”, LBĪ mūzikas studija “Mazais Letiņš”, Portlīšas sieviešu ansamblis, BDK “Taurenītis”, BDK “Dzirnaviņas”, BDK”Sauleszaķēns”, BDK “Sienāzītis”, TDK “Karbunkulis”, TDK “Rudzupuķe”, TDK “Nemiers”, TDK”Varavīksne”, Īrijas igauņu kopa”Iiris” no Dublinas.

Latviešu skolas no Īrijas –
LBĪ skola”Saulgriezīte” no Dublinas, LBĪ skola “Sauleszaķēns” no Portlīšas, LBĪ skola un jauniešu apvienība “Impulss” no Navanas, skola”Pasaciņa” no Svorda, skola”Dzintars” no Karlovas.

Dalībnieki 2017. gada svētkos:
Viesu mākslinieciskās kopas-

•Sieviešu koris “Resono” no Mārupes, Latvijas, diriģente Irēna Račevska
•Senioru TDK”Baltābele” no Garkalnes, Latvijas, vadītāja Liene Gailāne
•Rundāles novada teātra studija “Savējie” no Rundāles, Latvijas, vadītāja Lilita Lauskiniece.
•”Hāgenskalna Muzikanti” no Rīgas, Latvijas, vadītājs Ilmārs Pumpurs
•Apvienotais Londonas un Straumēnu latviešu koris no Londonas un Straumēniem, Lielbritānijas, diriģente Lilija Zobens
•Folkloras kopa “Dūdalnieki” no Līdsas, Lielbritānijas, vadītājs Raimonds Dāle
•Deju kopa “Kamoliņš” no Līdsas, Lielbritānijas, vadītājs Māris Pūlis

Latviešu mākslinieciskās kopas no Īrijas –
LBĪ koris “eLVè”, LBĪ mūzikas studija “Mazais Letiņš”, Portlīšas skolas “Sauleszaķēns” ansamblis, Portlīšas sieviešu ansamblis, BDK “Taurenītis”, BDK “Dzirnaviņas”, BDK”Sauleszaķēns”, BDK “Sienāzītis”, TDK “Karbunkulis”, TDK “Nemiers”, TDK”Varavīksne”, Īrijas krievu skola-studija

Latviešu skolas no Īrijas –
LBĪ skola”Saulgriezīte” no Dublinas, LBĪ skola “Sauleszaķēns” no Portlīšas, LBĪ skola “Jumītis” no Vaterfordas, LBĪ skola”Burtiņs” no Droghedas, Skola “Graudiņš” no Meijo

Dalībnieki 2018. gada Svētkos:
Estonia – Estonian folk band “Suits &Kool”
Estonian folk dance group “Iiris”
Latvia – Latvian Society in Ireland choir “eLVē”
Choir “Daugaviete” from Latvia, Kekava
Latvian music band: Maestro Rudis
Latvian Dance group from Longford “Varavīksne”
Latvian Children dance group from Longford “Sienāzītis”
Latvian school from Portlaoise “Sauleszaķēns”
Lithuania – Lithuanian music band-Trio
Dance group „Raskila”
Dance group „LELIUMA”
Lithuanian schools based in Ireland: “Dublin March 11“ &”Four winds”

Dalībnieki 2019. gada Svētkos:
LBĪ koris”eLVé”, LBĪ jauniešu koris “LABKĪ”, LBĪ Henrija Brūvera ģitāras studija, Ventspils jauktais koris”Kaiva”, LBĪ skolas”Saulgriezīte”(Dublina), “Sauleszaķēns”(Portlīša), “Impulss”(Navana), “Kamenīte”(Limerika), “Ābolītis”(Drogheda), Meijo latviešu skola”Graudiņš”, BTDK”Dzirnaviņas”, BTDK”Taurenītis”, BTDK”Sienāzītis”, TDK “Karbunkulis”, TDK”Nemiers”, TDK”Varavīksne”, TDK”Rietumkrasts”.

Dalībnieki 2020. gada Svētkos:
Visi, kuri dalījās ar saviem atmiņu foto Facebook platformā un 2011.-2019. LKSĪ dalībnieki.

Uz tikšanos 2021. gada maijā, kad svinēsim DESMITOS LATVIEŠU KULTŪRAS SVĒTKUS ĪRIJĀ.

#LatviešuKultūrasSvētkiĪrijā #DiasporaSvinKultūru #LatviešiĪrijā #LatviešuBiedrībaĪrijā #LRKultūrasMinistrija #LRĀrlietuMinistrija #LRvēstniecībaĪrijā #TempleBarCompany #DublinCityCouncil #LoveTempleBar #LV100

Pin It on Pinterest