Nometne Rankā – „Zem zilās debesu bļodas”

Nometnes rīkotājs: Rankas pamatskola
Nometnes rīkotāja adrese, tālruņa numurs: Rankas pamatskola Rankas pagasts
Gulbenes novads LV- 4416, tel.64497140,

Nometnes veids: atklātā diennakts nometne

Nometnes norises vieta: Rankas pamatskolas teritorija, jauniešu iniciatīvu centrs  B.u.M.s

Laiks: 10 dienas ( 30.jūlijs- 8.augusts)

Dalībnieku skaits  un vecums: 25 – 30 audzēkņi vecumā no 7 līdz 12 gadiem

Dalības maksa: vienam dalībniekam EUR 100

Nometnes vadītājs: Aelita Medejse
Nometnes  rīkotājs: Laima Braše

Mērķis: Ieintegrēt diasporā dzīvojošos latviešu bērnus latviskajā kultūrvidē, pilnveidojot viņu motivāciju mācīties latviešu valodu, lietderīgi un radoši izmantot brīvo laiku dzīvojot kopā ar vienaudžiem Latvijā.

Paredzamais dienu plānojums:

1. diena – Iepazīšanās ar Rankas pagastu, Sveču muzeju, kultūrvēsturiskā mantojuma centru, vienaudžiem, kopīgas iepazīšanas aktivitātes, stāstnieku vakars (valodas prasmju attīstīšanai, pilnveidošanai)

2. diena – Latviskais kultūrmantojums- iepazīšanas ar Z/S „Kalna pakalniešiem” – siera siešana, maizes cepšana, maizes ceptuves „Ķelmēni ” apmeklējums. Pīrāgu cepšanas darbnīca.

3. diena – Ekskursija uz Raunas ķieģeļcepli un Ates dzirnavām.

4. diena – Latvisko tradīciju iedzīvināšana kopā ar folkloras kopām („Dzīpariņi”, „Pērlis”, „Piebaldzēni”), danči.

5. diena – Eksperimentu diena. Cēsu Zinoo centra apmeklējums. Nakts trasīte.

6. diena – Valodas diena. Valodas prasmju bagātināšana. Sportisko izklaižu pēcpusdiena.

7. diena – Teātra diena. Iestudēsim teātra izrādi. Vakarā izrāde.

8. diena – Radošās darbošanās diena. Darbnīcas, kurās tiks izgatavoti dažādi izstrādājumi (kartiņas, dāvanas, rotājumi, bižutērija)

9. diena – Gatavošanās koncertam kopā ar vecākiem. Koncerts. Izstāde.

10. diena – Filmas veidošana par nometni.

Pieteikšanās: laima@gulbene.lv

Pin It on Pinterest