Navanas skola IMPULSS uzsāk jauno mācību gadu jubilejas zīmē

impulss2016Šis, jaunais mācību gads,LBĪ Navanas latviešu skoliņai IMPULSS ir īpašs-šis ir 5.kopā mācīšanās un kopīgu svētku svinēšanas gads.
Daži var iebilst,ka pieci gadi skolai nav daudz,ka tas ir tikai tāds sākums.Protams,var piekrist,jo salīdzinoši ar daudzām citām Eiropas,ASV,Kanādas un Austrālijas latviešu skolām,pat salīdzinot ar mūsu fantastiskajiem kaimiņiem Dublinā-latviešu skolu SAULGRIEZĪTE,mēs esam sava latviskās dzīvesziņas ceļa pašā sākumā.
Tomēr, esam apņēmības pilni iesākto darbu turpināt -gan mācoties latviešu valodu un padziļinot valodas zināšanas,gan dziedot latviešu tautas dziesmas un spēlējot rotaļas,arī rīkojot svētkus un piedaloties dažādos LBĪ rīkotajos pasākumos,mēs lepni nesam savas skoliņas vārdu un karogu!Mēs esam lepni par saviem audzēkņiem un viņu vecākiem,mīlam un cienam savas skolotājas un priecājamies,jo kopā mums ir labi!
Lai jums visiem radošs un jaunu atklājumu piepildīts mācību gads un,uz tikšanos pavasarī-LBĪ Navanas latviešu bērnu un jauniešu apvienības IMPULSS jubilejas ballītē!!!
Skolas pārzine Inga Zvirgzdiņa.

Iespēja skolai pastāvēt, īrēt atbilstošas telpas, segt apdrošināšanu ir pateicoties tam, ka līguma izpildi līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde.

IZM, VVA, ELA logo lenta

Pin It on Pinterest