Navanas “Impulss” noslēdz mācību gadu

02-DSC_0324
31.maijā, svinīgi dziedot Latvijas Republikas himnu, Navanas skolinas audzēkņi un vecāki, jūtoties kā viena liela ģimene-atzīmēja mācību gada noslēgumu.
Šis gads skolotājām, bērniem un viņu vecākiem skolas vēsturē iezīmējas ar vairākiem jaunumiem. Pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam un aktīvajām skolotājām,  Maritai Levicai un Sanitai Zvirgzdiņai,  skoliņa ir tikusi pie jaunām,  gaišām,  plašām,  skolai piemērotām telpām,  kur ikdienā notiek pirmskolas iestādes nodarbības Navanas pilsētas mazuļiem. Bērni ar lielu sajūsmu apmeklēja skoliņas nodarbības un entuziastisko skolotāju Maritas Levicas un Maritas Dannes vadībā apguva latviešu valodu,  kultūru un tradīcijas.
Arī liels notikums atzīmējams Navanas skolas vēsturē,  proti,  bērni un pedagogi savu darbu demonstrēja Īrijas latviešu skolu pedagogiem,  kas bija sabraukuši uz Latviešu biedrības Īrijā rīkoto skolotāju metodisko dienu,  lai iegūtu jaunu pieredzi.
Sanemot liecības un pateicības rakstus, bērnu sejās bija lepnums par viņu paveikto.lepnums par saviem vecākiem, kuri ir atraduši laiku, lai savus bernus katru sestdienu atvestu uz skoliņas nodarbībām , lai bērni varētu iegut  ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī viņiem veidotos kopības sajūta savai identitatei.

Ne velti tautā ir paruna, ka ābols no ābeles tālu nekrīt, tāpēc tika izveidota skoliņas simboliska ābele, kurā katrs berns iekarināja savu Labo darbu Apņemšanās Ābolu, lai rudenī atgriežoties redzētu-cik “nogatavojušies”ir aboli, cik labu darbiņu ir veikts vasaras brivlaikā.
Pulcejoties ap svētku kūku, berni un vecāki dziedaja skoliņas himnu, kura savu galigo skanējumu iegūs skolas direktores Ingunas Grietiņas muzikālajā aranžējumā!
Pasākuma noslēgumā, kopā ar vecākiem, tika pārrunati skoliņas nākošā mācību gada plāni un virzība.
Pateicoties LVA atbalstītajiem skolotaju kursiem Bradfordā, skoliņas skolotājiem ir daudz jaunu ideju, kuras vares pielietot efektīvakam mācibu procesam nākošajā mācību gadā.
Paldies, vecākiem, sevišķi Luizes, Alīnas un Riharda mammām, par ieguldito darbu ārpus skolinas sabiedriskajās aktivitātēs un paldies Ligitai Valijevai par atsaucibu!
Uz tikšanos 6.septembrī-uzsākot jauno mācību gadu!

Skolas pārzine-Inga Zvirgzdiņa

Foto: No “Impulss” arhīva
[simpleviewer gallery_id=”5″]

Pin It on Pinterest