Multivalodu filma par Latviju, kas noderētu katram

Latvijas producentu kompānija Baltic Production Group laidusi klajā producēto 2010.gada dokumentālo Latviju reklamējošo DVD filmu „Mana dzimtene Latvija” jeb filmu ar tās anglisko nosaukumu „Latvia the heart of the Baltics”, kuras pamatmērķis ir popularizēt Latviju un tās iespējas, kuras Latvija var sniegt.

Minētajā DVD  tiek parādītas vispusīgākās un interesantākās iespējas iepazīt Latvijas valsti un padziļināt interesi par Latviju kā savu izvēlēto ceļa mērķi. DVD tiek sniegta vispārējā pamatinformācija par Latviju, ievērojamākiem apskates un tūrisma objektiem, parādīta Latvijas dabas daudzveidība un uzsvērta ekoloģiski tīrā vide, sniegts ieskats par Latvijas tūrisma iespējām, ekonomiku, izglītību, kultūru un cilvēkiem.

DVD šobrīd ir sagatavots vairākās valodās un skatītājs to var skatīties latviešu, angļu, vācu, krievu vai ķīniešu valodā.

Filma ir domāta kā informatīvs materiāls par Latviju un ir interesants skatīšanai vis dažādākai auditorijai gan latviešiem, kas DVD izmato pašizglītošanās nolūkā vai arī kā suvenīru vai dāvanu, gan ārzemniekiem, kuri interesējas par Latviju un tās iespējām visdažādākajās jomās.

Filmas producents ir Baltic Production Group valdes priekšsēdētājs Raivis Bušs, bet filmas režisors Armands Ekštets.

Privātpersonām pasūtot DVD Baltic Production Group (info@balticproductiongroup.lv) tās maksa ir LVL 10 vai jebkurā citā brīvi konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa uz pasūtījuma izdarīšanas brīdi. Vienlaicīgi Baltic Production Group ir arī atvērta sadarbības partneru piesaistei DVD izplatīšanai ārpus Latvijas.

en front

en back

Pin It on Pinterest