Miķeldiena Saulgriezītē

Miķeļdiena, Saulgriezīte, LBĪ, skola, rudens, izstāde, skolotāji, cepumi, bērni
Pēdējā septembra nodarbība LBĪ skolā “Saulgriezīte” tika pavadīta Miķeļdienas noskaņās. Skolas rīta aplī bērniem gāja dikti jautri, apgūstot rotaļu” Rupmaizes kukulis”. Ražas svētku izstāde skolā ir jau kļuvusi par tradīciju, tādējādi nodarbību laikā skolas telpās bija iespējams apbrīnot un priecāties par tik krāsainajiem bērnu un vecāku kopīgi veidotajiem darbiņiem no dārzeņiem, augļiem un citām dabas veltēm.

Katrā klasē tika runāts par Miķeļiem. Par gardo smaržu skolas telpās parūpējās jaunākās grupas saulgriezēni, Miķeļdienas nodarbībā apvienojoties vienā pulciņā un kopā ar vecākiem cepot dažnedažādu formu cepumus. Svarīgākā nodarbības daļa bija īpašo cepumu degustācija un citu saulgriezēnu cienāšana ar tiem. Kā pastāstīja skolotāja Zane, tad kopīgi ceptais rezultāts brīnumainā kārtā pazuda zibenīgi.

Vidēja vecuma grupā notika saruna par maizes rašanos mūsdienās un agrāk, un protams notika arī maizes degustācija. Tika lasītas tautasdziemas un minētas mīklas par Miķeļiem. Ikvienam skolēnam bija iespēja nobaudīt un atpazīt dažādus rudens dārzeņus.

5gadīgie saulgriezēni sprieda, kāpēc cilvēki svin ražas svētkus un gāja rotaļās, kā arī uzmanīgi no pupiņām līmēja Juma zīmes.

Vecākie saulgriezēni mācījās Miķeļdienas ticējumus un mēģināja paredzēt, kāda šogad gaidāma ziema. “Saulgriezītes” Miķeļdiena bija ļoti aktīva un radoša. Tagad laiks gatavoties Mārtiņdienai!

Iespēja skolai pastāvēt ir pateicoties tam, ka līguma izpildi finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes Ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

FOTO: no skolotāju personīgajiem arhīviem

[simpleviewer gallery_id=”11″]

Pin It on Pinterest