Mazo Raganiņu Slotu salidojums Navanas skoliņā

raganu slotu salidojums Navana

Lielākajai daļai mūsu sabiedrības Helovīnu svētki asociējas ar jautru ballīti, kurā visi viesi, pārģērbušies par dažādiem mošķiem, svin Visu Svēto dienas priekšvakaru. Bet šo svētku patiesā izcelsme ir nedaudz savādāka – vienlaikus gan ar kristīgu, gan pagānisku izcelsmi.

Mūsdienu Helovīna tradīcijas, Lielbritānijas un Īrijas imigranti aizveda  uz ASV, kur tas kļuva populārs pēc 1840. gada, kad daudz īru emigrēja uz šo valsti. Raganas, melni kaķi, mirušā galva, kura izgriezta ķirbī, sveces, maskas, spēles, spokošanās, dzīres… Tas atspoguļoja Amerikas protestantu  attieksmi pret Baznīcas lielajiem svētkiem. 20gs. sākumā ASV un citur pasaulē Helovīnam parādījās vairāk komerciāls raksturs, kam ar kristietību un pagānu reliģiju kļuva arvien mazāk sakara (no interneta resursiem).

Pie mums, Navanas pilsētā ,katru gadu šie svētki tiek atzīmēti ar dažādām izdarībām-spokošanos un skaļiem salūtiem… LBĪ Navanas Latviešu bērnu un jauniešu skoliņas audzēkņi savā pasākumā-“Mazo Raganiņu Slotu salidojums, šos Helovīna svētkus mēģināja izspēlēt citādā rakursā, ņemot talkā visiem pazīstamo pasaku par Mazo Raganiņu. Protams, mēs visi zinām, ka raganas ir sliktas un melnu dvēseli…Raganas ir burves, kuras nobur pieaugušos un bērnus, lai tie kļūtu slikti un darītu melnus darbus… Tomēr, šiem sliktajiem un ļaunajiem darbiem pretī var stāties Labais un Gaišais, kas ir ik vienā no mums, un – Ļaunums tiek uzvarēts!

Mūsu pasākumā gan ļaunā Virsragana, gan Mazā Raganiņa varēja pārliecināties, ka tikai ar labām un gaišām domām viss ir iespējams! Bet, runājot par slotām-tādu daudzveidību un tik krāšņas slotas nebija nekur redzētas! Aprīkotas ar dažādām “ekstrām”, tās bija piemērotas ne tikai lidošanai! Regnāra un Lauras slota fantastiski prata dejot. Kristera slota bija “vispareizākā “slota, jo Kristera mamma zināja, kā šo slotu pareizi lietot! Rainera slota bija visinteliģentākā slota, bet Rebekas slota-visatraktīvākā! Luīzes “puķu slota”-vispuķainākā, bet Andreas, Sendijas un Samantas slota-viskrāšņākā, (starp citu, šī slota ieguva Laureāta apbalvojumu)!Savukārt Ievas slota bija visrelaksējošākā(ieguva otrās pakāpes atzinības zīmi),bet Armanda un Emīlijas slota bija visnoslēpumainākā… Arī “ielidojušā “ciemiņa, skolotājas  Ingunas Grietiņas slota tika likta lietā-kā  izrādījās ,šī slota vislabāk prata ieviest kārtību un paklausību pārējās salidojušajās slotās!

Bērnu izdomai un kreativitātei nebija robežu-kas arī bija šī pasākuma mērķis-kopā darbošanās ar vecākiem un pasaku interpretācija , Labā un Ļaunā izprašana un izvērtēšana ne tikai pasākās ,bet arī  mums apkārt esošajā sabiedrībā. Milzīgs paldies skolotājām-Maritai Levicai, Maritai Dannei un Sanitai Zvirgzdiņai par idejas fantastisku izpildījumu! Vislielākā pateicība bērniem un viņu vecākiem par atsaucību un radošo izdomu! Paldies Kristera mammai par interesanto stāstījumu.

Novembra mēnesi pavadīsim Latvijas valsts svētku zīmē un Adventa laika iesākuma gaidās…Tad -visi mīļi gaidīti uz Navanas latviešu bērnu Ziemassvētku pasākumu 19.decembrī!

Lai mums visiem kopā izdodas!

LBĪ Navanas Latviešu bērnu un jauniešu apvienības pārzine,
Inga Zvirgzdiņa

Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) Navanas Latviešu bērnu un jauniešu apvienības IMPULSS darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

 

Pin It on Pinterest