Mārtiņdiena Saulgriezītē

Mārtiņa zīme
Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņa vakaru
Gaidīdami.

Šīs svētdienas nodarbība Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) latviešu bērnu Dublinas nedēļas nogales skolā “Saulgriezīte” pagājusi Mārtiņdienai godu dodot. Diena skolā iesākās ar kopīgo apli, kura laikā, skolotājas Evitas vadībā, apguvām varen informatīvo rotaļu ‘Vai tu zini kā viens zemnieks?’. Pēcāk klasītēs Mārtiņdiena tika atzīmēta dažnedažādi. Paši jaunākie saulgriezēni ar skolotājas Zanes un vecāku palīdzību radīja brīnišķīgus filca gailēnus, iepazinās ar to, kāda izskatās Mārtiņa zīme un ko tā simbolizē – divus gaiļus, gaismas nesējus. Skolotājas Ilzes mazie skolnieciņi, Mārtiņdienai raksturīgām dziesmām skanot, katrs radīja skaistu aplikāciju – putniņu, kura ķermeni veidoja bērna pēdiņas vai rociņas nosiepdums. Savukārt skolotāja Inese pastāstīja, ka viņas klasītē tika iets jestrajā rotaļā ‘ Kur tu teci, gailīti?’ un kopīgiem spēkiem, pudelēs tika bērti dažādi graudaugi un makaroni, tā simboliski atspoguļojot ražas novākšanu. Katrs  skolnieciņš,  mājup dodoties, ieguva pa daiļam un gardam cukurgailītim. Tie, nenoliedzami, paildzināja prieku par skoliņā pavadīto, aktivitātēm piesātināto, lielisko dienu!

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kad varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

Ja Mārtiņdienā salst, tad uz Ziemassvētkiem būs silts laiks! No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem daudz jāmin mīklas un jāstāsta pasakas, tad labi barojas cūkas! Tuvoties tuvojas Ziemassvētki, kurus ar lielu nepacietību gaida arī ikviens saulgriezēns. Kopīgiem spēkiem nodarbībās gatavojamies mūsu Ziemassvētku iestudējumam, kurā katram no mums paredzēta īpaša loma. Par to, cik jauki plānotais izdevās,  pastāstīsim jau pavisam drīz!

Iespēja skolai pastāvēt ir pateicoties tam, ka līguma izpildi finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes Ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Raksta autore: jaunākās grupas skolotāja Zane Laizāne
FOTO: Zane Laizāne

[simpleviewer gallery_id=”16″]

Pin It on Pinterest