Mācību gada noslēguma pasākums Kamenītē

Kamenites 6. izlaidums 2016
Skola ir vienīgā vieta, kurā atmiņu zvans  vienojot paaudzes kopā cauri mūžībai sauc.
/K. Apškrūma/

Saules pārpildītajā 4. jūnija dienā uz Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) Limerikas nedēļas nogales skolu “KAMENĪTE” krāšņi uzposušies, smaidu pilni devās tās audzēkņi ar vecākiem un draugiem, lai piedalītos un skatītos mācību gada noslēguma koncertu, kas mūsu skolā notiek jau sesto reizi. Šogad koncerta moto bija- PALDIES VECĀKIEM!  Jaunāko grupu bērnu dziesmiņas “Nu kā tā var? ”, “Anniņa vanniņā”,  “Desmit” un vecāko grupu  jautrie anekdošu lasījumi par skolas gaitām radīja klātesošajos patīkami jautru svētku izjūtu. Bērni pateicās vecākiem par viņu devumu latviskās izglītības kopšanā  ar pašu gatavotām kartiņām, ziediem un muzikālu veltījumu “Dziesmiņa māmiņai un tētim”. 
Savukārt skoliņas direktore Kristīne Velša ar grupu vadītājām Sintiju Strodi, Santu Markoti un Mārīti Paegli pasniedza audzēkņiem Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) piešķirtos  atzinības un pateicības rakstus, foto albūmiņus, kaklarotiņu ar skolas logo, sirsniņu piespraudes un papīra puķes, kas tika izmantotas kā labu vēlējumu vēstneši. Pēc aizgājušajā mācību gadā nopelnītajām zvaigznītēm par labu uzvedību un teicamu darbu klasē, katras grupiņas zvaigznīšu bagātākais bērns saņēma īpašo veicinājuma balvu- dāvanu karti no veikala “Smyths”. Pateicības raksti par brīvprātīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu 2015./2016. mācību gadā  tika pasniegti skoliņas skolotajām un fotogrāfiem Veronikai Apinei un Mārcim Rozentālam. Pasākuma svinīgās daļas nobeigumā ļoti savilņojošs bija vecāku, bērnu un skolotāju sagatavotais apsveikums un pateicības vārdi par ieguldīto darbu skoliņā direktorei Kristīnei, dāvinot Lielvārdes jostu un viņas mīļāko dziesmu no viņas pašas skolas laikiem “Vecais zābaciņš’’.  Pēc svinīgās pasākuma daļas, fotogrāfēšanās un gardajiem cienastiem Kamenītes ir aizlidojušas vasaras brīvdienās!

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”

Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev
“Tālu iešu!”

/G. Micāne/

Lai visiem jaukas, siltas, saules un mīļuma pilnas vasaras brīvdienas! Uz tikšanos 10. septembrī! 

Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) nedēļas nogales skolas “Kamenīte” skolotāja Mārīte Paegle.

Foto: Veronika Apine

Pin It on Pinterest