Limerikas skoliņa aicina pieteikt bērnus

Latviešu Biedrības Īrijā nedēļas nogales skoliņa ‘’Kamenīte’’ aicina pieteikt bērnus vecumā no 3-15 gadiem 2014./2015. mācību gadam!

 Nodarbības notiks, sākot ar 6. septembri  51a O’Connell Street, Limerick . Šī ir vieta bērniem un jauniešiem, kuri vēlas apgūt un uzlabot zināšanas latviešu valodā un tuvoties latviešu sabiedrībai un kultūrai, neskatoties uz latviešu valodas spējām. Mācības notiks četrās vecuma grupās: no 3 līdz 4 gadiem, no 5 līdz 6 gadiem, no 7 līdz 10 gadiem un 10 līdz 15 gadiem.

Katra tikšanās reize tiek sadalīta 3 atsevišķās nodarbībās: latviešu valodas apguve, latviešu kultūra un rokdarbi vai mājturība. Katrai vecuma grupai tiek izveidota attiecīga nodarbību programma.

Pieteikt bēnus nodarbībam nākošajam mācību gadam varat līdz 1. septembrim

 rakstot uz e-pastu: kamenite2@gmail.com, vai arī zvanīt pa tel.: 0862297558

Pin It on Pinterest