LBĪ vadītāja Inguna Grietiņa – Dārziņa tikās ar Dublinas pašvaldības vadītāju Caroline Conroy

Ceturtdien, 3. novembrī, Dublinas brīvprātīgo un bezpeļņas organizāciju vadītāji tika aicināti uz tikšanos Dublinas pilsētas pašvaldības vadītājas rezidencē Mansion House, lai priekšlasījumos un dažādās paneļdiskusijās izskatītu brīvprātīgā darba specifiku, ieguvumus un izaicinājumus. 

Kā savā uzrunā uzsvēra Lord Mayor of Dublin Caroline Conroy: “Brīvprātīgais darbs ir ļoti īpaša un svarīga sadaļa sabiedrības attīstībā un saliedēšanā. Cilvēki, kuri veic brīvprātīgo darbu ir uzslavu un apbrīnas vērti. Tāpēc novēlu jums visiem šo darbu turpināt ar vēl lielāku un plašāku vērienu, palīdzīgām komandām. Lai jums izdevusies šodienas plašā programma, kas vērsta uz turpmāku brīvprātīgā darba attīstību!” 

Turpinājumā sekoja Dublinas domes pārstāvju prezentācija par brīvprātīgā darba stratēģisko plānu līdz 2026. gadam un paneļdiskusijas par dažādu specialitāšu  brīvprātīgā darba vadītāju pieredzi. Tika prezentēts  arī ukraiņu biedrības brīvprātīgā darba plāns, kā arī norunāta nākošā tikšanās. 

Pin It on Pinterest