LBĪ Navanas Latviešu bērnu un jauniešu apvienības Impulss mācību gada noslēgums

DSC_0368

Pagājušās brīvdienas,6.un 7.jūnijs, LBĪ Navanas skoliņas audzēkņiem aizriteja īpašā svētku noskaņā-tika atzīmēts3. izlaidums!

Tradicionāli, Luīzes vecāki,Baiba un Jānis,skoliņas bērnus aicināja pie sevis,lai nepiespiestā,mājīgā gaisotnē,visi sanākušie, varētu izbaudīt svētkus!
Oficialajā daļā,katram skolēnam tika pasniegta liecība par sekmīgu mācību gada nolēgumu un īpaši tika atzīmēti tie bērni,kuri cītīgi piedaļījās LBĪ rīkotajos pasākumos visa mācību gada garumā!
Īpaši tika uzteikti jaunākās mācību grupas dalībnieki,kuri sekmīgi apguvuši burtus un iemācījušies lasīt!
Šogad Navanas skoliņu absolvē skolotājas Maritas Levicas audzēknis  Pēteris Pauls Zvirgzdiņš,kuram būs jākārto latviešu valodas valsts eksāmens ,koledžu beidzot.
Skolotājas Marita Levica un Marita Danne katram audzēknim uzdāvināja  mapīti ar bērnu darbiem,kuri tapuši mācību gada laikā.
Neiztika arī bez fantastiskās, Baibas ceptās ,svētku tortes!
Pasākuma gaitā vecāki un skolotājas dalījas ar prieku par bērnu iegūtajām zināšanām un iezīmēja nākošā mācibu gada vīziju-kā radošāk  pilnveidot mācību darbu un aktīvāk iesaistīt bērnus skoliņas nākošajā mācību gadā,sevišķu akcentu liekot uz sadarbību ar ģimenēm,kurās latviešu valodā runā tikai viens no bērna vecākiem.
Visi klātesošie atbalstīja ideju par ,tā sauktās,bēbīšu grupiņas izveidi Navanas skoliņas paspārnē.
Nākošo saulaino svētdienas dienu,skoliņas bērni,vecāki un skolotājas,pavadīja Tayto parkā,kur sveica jūnija mēneša gaviļniekus un izbaudīja parka sniegtās atrakcijas un atpūtas iespējas!
Sūtam mīļus sveicienus tiem bērniem un vecākiem,kuriem,dažādu iemeslu dēļ, nebija iespējams būt klāt izlaidumā-Alīnai,Rihardam,Jegoram,Dāvim,Pēterim,Aivitai,Ronaldam,Sibillai un viņu vecākiem!Īpašs paldies Dāvja mammai Sanitai,Riharda mammai Aritai un Alīnas mammai Evijai par aktīvu līdzdarbošanos skoliņas dzīvē.
Navanas latviešu bērnu un jauniešu apvienības skolēni,vecāki un skolotājas sveic visus Īrijas Latviešu skoliņu kolektīvus ar veiksmīgi aizvadītu 2014/2015.mācību gadu un-uz sadarbību un tikšanos nākošajā mācību gadā!
Saulainu vasaru vēlot, LBĪ Navanas skoliņas pārzine – Inga Zvirgzdiņa.
[simpleviewer gallery_id=”29″]

Pin It on Pinterest