LBĪ koris “eLVē” koncertē Londonas latviešu kora 70 gadu jubilejā

31.01.2019.

Pagājušās nedēļas nogale Latviešu biedrības Īrijā(LBĪ)jauktajam korim “eLVē” aizritēja skanošu dziesmu un patiesas draudzības gaisotnē, jo 26. janvārī bijām ielūgti ciemos pie labiem draugiem, uz Londonas Latviešu kora 70 gadu jubilejas koncertu Sv.Jāņa Notinghilas baznīcā.

Svinējām ne tikai Londonas Latviešu kora jubileju, bet atcerējāmies arī šī kora dibinātāju,diriģentu un komponistu Albertu Jērumu,kuram šogad atzīmētu simto dzimšanas dienu. Par Albeta Jēruma dzīvi un darbību ļoti izjusti un sirsnīgi stāstīja komponista meita Jāna Jēruma-Grīnberga un šo stāstījumu vizuāli pastiprināja foto izstāde. Bija neviltots prieks satikties ar Londonas Latviešu kora dibināšanas līdzdalībnieci Zigrīdu Daškevicas kundzi un pašu jaunāko jubilejas koncerta apmeklētāju-Alberta Jēruma mazmazdēliņu.

Londonas Latviešu koris ir kā liela ģimene, kura ne tikai savā kolektīvā augstu godā tur latviskās tradīcijas un kopj tās, bet koris aktīvi koncertē un nes Latvijas vārdu gan Eiropā, gan pasaulē. Šo latvietības garu un kopības sajūtu uztur un realizē Londonas Latviešu kora ilggadējie vadītāji – Lilija Zobens un viņas vīrs Lezlijs Īsts.Viņiem ir pievienojusies arī meita Andra Zobens-Īsta.

Jubilejas koncerta viesi varēja baudīt patiesi skaistu kora mūziku, kurā apvienojās divi jauktie kori – Londonas Latviešu koris, LBĪ jauktais koris “eLVē” un šo koru mākslinieciskie vadītāji-Lilija Zobens,Leslijs Īsts,Andra Zobens-Īsts un  Inguna Grietiņa-Dārziņa.

“Kas var prieku parādīt

Kas skumjas izkliedēt..

Kas spēku nespēkā dot

Un sirdij likt gavilēt…

Tā mana dziesma ko dziedu!!!

Šos vārdus es ierakstīju mūsu kora “eLVē” apsveikumā! Tie nāca no sirds, jo sajūtas bija pacilājošas un emociju pārpildītas satiekot daudzus brīnišķīgus cilvēkus, kurus vieno dziesma un dziedāšanas prieks! Ticu un zinu, ka mūsu tautas spēks ir dziesmā, kas mūs vieno! It īpaši skanot “Pūt vējiņi” katra koncerta nobeigumā!” Tā savas emocijas pēc koncerta pauž Indra Jākobsone, kora “eLVē” priekšsēdētāja.

“Tā bija diezgan īpaša sajūta piedalīties Londonas latviešu kora 70 gadu jubilejā. Ja atceramies, ka tas tika dibināts tūlīt pēc kara un dīpīšu nometnēm, nebūt ne labklājīgajā Eiropā kāda tā ir tagad. Cilvēkiem izdzīvošanai bija vajadzīga ne tikai maize un jumts virs galvas, bet arī latviešu kultūra un tradīcijas. Un kas tad ir latviskāka tradīcija kā dziedāšana korī! Londonieši ir eLVé draugi jau kopš 2008. gada, kad mūsu koris bija uzaicināts uz Londonas latviešu kora 60 jubileju. Šoreiz bija patiess prieks uzstāties gan ar savām dziesmām, gan kopkorī, gan, kā vienmēr, mēģināt neraudāt, visiem kopīgi dziedot “Pūt vējiņi”. Tāpat bija lieliski satikt jau sen iepazītus draugus un iepazīt jaunus. Un pēc koncerta līdz rīta gaismai turpināt dziedāt Balzāmbārā! Un – jā, cienasts bija sagatavots izcili garšīgs. Liels paldies visiem, kas organizēja šo pasākumu un ielūdza mūs!”, Santa Siliņa, kora “eLVē” tenore.

Lai radoši un skanīgi arī turpmākie Londonas Latviešu kora dziesmotie gadi!

Novēl koris “eLVē”, tā mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa un raksta autore Inga Zvirgzdiņa

Galerija no Daina Pūliņa

Pin It on Pinterest