Latvijas 97. gadadienai veltīta nodarbība Limerikā

Valsts svētki Kamenītē 2015

Maza mana Tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana Tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana Tēvuzeme
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

Turpinot aizsāktās tradīcijas, 21. novembris Latviešu Biedrības Īrijā  (LBI) Limerikas nedēļas nogales skoliņā “Kamenīte” norisinājās svētku gaisotnē. Skoliņā notika Latvijas 97. dzimšanas dienai veltīts pasākums. Svētku noskaņu bagātināja Latvijas Republikas vēstnieka Īrijā Dr. G. Apala, Latvijas vēstniecības Īrijā trešās sekretāres Katrīnas Līdakas, Nacionālo Bruņoto spēku rezerves virsleitnanta (NBS vlt.(rez.)) Kārļa Līdaka un jauniešu Dārtas un Kārļa ierašanās. Sienas rotāja  bērnu sagatvotie zīmējumi par godu Latvijai.

Rīta aplis iesākās ar iepazīšanos un stāstu par Latvijas vēsturi. Bērni uz liela ekrāna skatījās filmu studijas “Avārijas brigāde” multiplikācijas filmu “Latvietis” (2007). Par katru, multiplikācijas filmā minēto faktu, skolotāja Kristīne vienkāršā valodā, sniedza plašāku vēsturisko ieskatu.

Dienas tēmā tika iekļauts arī stāts par Latvijas tautas mītisko varoni Lāčplēsi un Laimdotu. Kā vēsta latviešu tautas teika, Lāčplēša spēka avots bijusi cepure ar lāča ausīm, kas palīdzēja uzveikt Melno bruņinieku. Bet Laimdotas galvas rotai – vainagam ir sava simboliskā nozīme. Latviešu dainās tas pārstāv godu, tikumu un labo slavu. Katrīna Līdaka pastāstīja par savu galvas apsēju un savu un savas ģimenes tautas tērpiem.

Savukārt NBS vlt.(rez.) Kārlis Līdaks bija sagatavojis uzstāšanos par Lāčplēša Kara ordeni, parādot bērniem arī vizuālos materiālus – attēlus un video.. Lai bērniem padziļinātu zināšanas par šo tēmu un citiem Latvijas vēstures faktiem, nākamā mācību gada programmā tiks iekļauts mācību priekšmets Latvijas vēsture.

Turpinājumā bērni, vecumā no 8-13 gadiem, devās uz klasi, kur vēstnieks un arī vēsturnieks Dr.G.Apals novadīja atsevišķu lekciju par Latvijas vēsturi.  Jaunākā vecuma bērni tajā laikā nodarbojās ar rokdarbiem. Meitenes izgatavoja tautiskos vainagus, izrotājot tos ar laviskām zīmēm un follija bumbiņām, bet zēni no kartona gatavoja sev Lāčplēša ausaines. Šī projekta autore un māksliniece ir Gita Ruģēna no PPII Skolas mazajiem “Poga”. Skoliņa “Kamenīte” izsaka lielu, lielu paldies māksliniecei un skoliņai par doto atļauju izmantot šo ideju rokdarbu nodarbībai!

Vēlāk,  jau kopā ar bērnu vecākiem, visi noskatījāmies Valsts prezidenta video uzrunu valsts svētkos tautiešiem ārzemēs, kam sekoja vēstnieka G.Apala uzruna. Kopīgi izdziedājām Latvijas valsts himnu un Latvijas dzimšanas dienai veltītu dziesmu un, kā jau īstā dzimšanas dienas pasākumā, bija arī improvizēta svētku kūka – keksiņi, kas izkārtoti Latvijas kontūrkartes formā.

Skoliņas skolotāji saņēma pateicības rakstus par ieguldīto darbu. Paldies visiem par radīto īpašo svētku sajūtu. Latvijai novēlam būt vienmēr skaistai, augošai un ilgu mūžu!

Latviešu biedrības Īrijā (LBI) nedēļas nogales skoliņas “Kamenīte” darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Teksts: Santa Markote
Foto: no K. Līdakas un skoliņas arhīva

Pin It on Pinterest