Latviešu biedrībā Īrijā dāvanu laiks vēl turpinās!

Īrijā dzīvojošie latvieši Igors Ažgiņš pazīst kā aktīvu cilvēku, kurš darbojas dažādās jomās

-palīdz rīkot Svorda ( Swords ) latviešu amatnieku un tirgotāju svētdienas tirdziņus, iepazīstina latviešu

sabiedrību ar dzimtajā valodā izdotiem žurnāliem un grāmatām, ka arī piedāvā latviskos

suvenīrus! Ar savu grāmatu un suvenīru klāstu ir piedalījies Latviešu kultūras dienās Dublinā,

ka arī citu organizāciju rīkotajos pasākumos!

Šogad LBĪ latviešu skolas, kurām bija interese paplašināt savu bibliotēku klāstu, saņēma Igora dāvinātos žurnālus.

“Liels paldies par jauko dāvinājumu! Bērni, tie kas bija skolā šodien, saņēma žurnālus un Liels

bija viņu pārsteigums, jo dāvanu laiks izrādās nav beidzies…No sirds vēlos pateikties par

sagādāto prieka mirkli mūsu skolas bērniem!”

Pateicībā, Ritma Prokopčenko

Igoram paldies vārdi. “Ir patiess prieks, ka mūsu vidū dzīvo latvieši, kuri izjūt prieku, dāvinot to

citiem! Paldies, Igor,Tev no LBĪ Navanas latviešu bērnu un jauniešu apvienības IMPULSS

par skaistajiem un noderīgajiem bērnu žurnāliem!

Ar cieņu, Inga Zvirgzdiņa.

Liels paldies arī no Droghedas, Portlīšas un Slaigo skolu skolotajām un

ceram uz turpmāku sadarbību!

2019. gada janvārī žurnāli tika nodoti:

LBĪ Droghedas nedēļas nogales skolai LBĪ Droghedas Latviešu Skoliņa,,Ābolītis”

LBĪ Portlīšas nedēļas nogales skolai “Sauleszaķēns” LBĪ Portlaoise nedēļas nogales skola “Sauleszaķēns”

LBĪ Slaigo latviešu ģimenes atbalstu grupai “Zemene”

LBĪ Dublinas nedēļas nogales skolai “ Saulgriezīte”LBĪ skola Saulgriezīte

LBĪ Navanas bērnu un jauniešu apvienībai “ IMPULSS “LBĪ Navanas latviešu bērnu un jauniešu apvienība Impulss

Foto no skolu arhīviem

Informāciju sagatavoja

Indra Jākobsone, LBĪ valdes biedre

Pin It on Pinterest