Laiks dzejas dienām

dzejas_dienas_plakats_a4_new2Kā jau katru gadu arī šogad, septembrī atvēlēsim laiku dzejas dienām un savā notikumu kalendārā iezīmēsim 23., 24., 25. datumus. Šogad dzeja -par Latvijas sirdi – Rīgu, par dabas pārvērtībām, par mīlestības daudzajām šķautnēm un veidiem. Aizskarot dvēseles stīgas, tā izskries cauri mūsu visu sirdīm.

Aleksandrs Čaks (A.Čadarainis) un Inta Nagla. Kāpēc tāds savienojums? Tās ir mīlestības daudzējādās izpausmes šo dzejnieku darbos. Tā ir mīlestība uz savu pilsētu, tās dzīvi, apkārtni, uz dabu. Tās ir attiecības starp cilvēkiem. Čaks ir nenoliedzams urbānists, kas izgaršo savu laiku un pilsētas dzīvi. Savā dzejā viņš apdzied moderno lielpilsētu, tās nomales, lietus notekcaurules, ūdens peļķes. Dzejā atpazīstam Vecrīgas šaurās ar bruģakmeņiem noklātās ieliņas ar ormaņiem. Viņš apdzejojis pilsētas naktsdzīvi, ormaņus, klaidoņus un ielas meitas, trūcīgos priekšpilsētās. A. Čaka darbi pieteica latviešu modernās dzejas sākumu.

Inta Nagla – dabas meita ar atvērtu sirdi. Viņa aicina katru ieklausīties sevī, cilvēkos, būt iejūtīgiem vienam   pret otru un sajust esošā tagadnes mirkļa burvību.

„Brīnumains prieks un vieglums

Sirdi apņēma rokām maigām,

Rīts kā Debesu asara

Pieskārās vaigam.
Prieka dzirkstoši stari

No dvēseles ārā spraucās…..”

/Inta Nagla/

Pati par savu dzeju viņa saka:

” Dzejā ir mani prieki un sāpes. Mani smiekli, pārdomas un sirds izjūtas. Tajā nav nekā viltota un pārspīlēta- tajā esmu es pati. Dzejā ir mana zeme, mana mīļā Latgale un redzētais, piedzīvotais, pārdzīvotais. Un daudz, daudz patiesas beznosacījuma mīlestības pret dzīvi, kura ir tik bezgala skaista…”

Inta raksta par dabu un mīlestību, par attiecībām. Vārsmas jūtami plūst caur dvēseli. Tās sasilda un izstaro gaismu. Pirmā dzejas grāmatiņa „Pulkstenī iestrēdzis laiks” (2011).

Pirmie mēģinājumi dzejas rakstīšanā  notika mācoties Kārsavas novada  (agrāk Ludzas  rajona) 2.Mežvidu pamatskolā. Ar Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Rasmas Kulamovas atbalstu vairāki Intas dzejoļi pārtapuši par dziesmām.

Dzejniece raksta ari latgaliešu valodā.

Inta savas jūtas ne tikai uzliek uz papīra, bet arī ieraksta zīda ruļļos. 2011. Gadā Tautas nama zālē varēja skatīt viņas personālo apgleznotā zīda izstādi. Viņai patīk audzēt puķes, tamborēt, fotografēt.

Inta Nagla ir no Kārsavas novada Mežvidu pagasta. Viņa ir latviešu valodas un literatūras skolotāja un trīsdesmit divus gadus  skolēniem māca latviešu valodu un literatūru – šobrīd jau astoto gadu – Ludzas novada vakara vidusskolā.

„Ziedonis

Vēstules raksta

Kastaņu sveču gaismā

Tajās vakara stundās,

Kad saulrieti debesīs

Plaiksnī,

Ziedonis

Vēstules raksta

Vēju un saullēktu

Stundās,

Kad baltbaltu ziedu nemiers

Sārtās debesīs

Plandās.”

Interesenti varēs iegādāties dzejnieces grāmatas.

 

LLKIA “DZINTARS” Skatuves mākslas studija “Dzintars Dzintarā” , režisore Inta Dreimane-Riekstiņa, mūs priecēs ar uzvedumu par Aleksandru Čaku.

LBĪ pašdarbības kopu sniegumā dzirdēsim vairākas dziesmas ar A. Čaka vārdiem.

Rakstu pēc interneta materiāliem sagatavoja Venēra Vilovska

Dzejas dienas Īrijā tiek rīkotas ar Kultūras ministrijas un PBLA finansiālu atbalstu
logo_lenta_KMunPBLA

Pin It on Pinterest