LABKĪ vēstures lappuse no “paliec mājās” perioda virtuālajiem mēģinājumiem

2019./2020. sezonas noslēguma mēginājuma ieraksts. 14.06.2020.

Latviešu apvienotais jauniešu koris “LABKĪ”, kurš vieno koristus no Īrijas, Ziemeļīrijas, Zviedrijas un Norvēģijas.

“Dziedāt visai pasaulei” radošā komanda:

Latviešu apvienotais jauniešu koris “LABKĪ” – ideja Inguna Grietiņa-Dārziņa – mākslinieciskā un projekta vadītāja

Raimonds Pauls – komponists

Knuts Skujinieks – vārdi

Līga Celma – Kursiete – modelēšanas koncerta video – kopkora virsdiriģente

Daumants Kalniņš – modelēšanas koncerta video, dziesmas solists

Santa Treilība – modelēšanas koncerta video autore

Juris Eksts – montāžas direktors

Paldies kora diriģentiem un skolotājiem:

Laurai Zemvaldei, Lainei Nigulei-Beļenusai, Lienei Eškinai, Vinetai Mutulei, Ilzei Stīpniecei, Zanei Kažotniecei, Vinetai Makšus, Evitai Makšus, Mairitai Miškinai, Ievai Reinei.

Paldies koristiem:

Elizabetei Foigtai – Krūmiņai, Rebekai Miķelsonei, Raitim Valgumam, Rebekai Strodei, Magnusam Nigulim – Belenusam, Gabriēlai Zemvaldei, Ievai Gervinskaitei, Eilai Nigulei – Belenusai, Paulai Strazdiņai, Andrea Ērlihai, Ali Kliščam Usman, Silvai Džoisai, Elvai Nigulei – Belenusai, Amandai Jurevičai, Elīzai Kliščai – Usmanei, Robertam Džoisam, Evelīnai Brinkmanei, Evelīnai Rūtiņai, Emīlam Rūtiņam, Markusam Izotovam, Egijai Rankai, Kitijai Purvinskai, Artai Reinei, Sofijai Binderei, Paulai Urtānei, Zanei Reinei, Melānijai Kalniņai, Teodoram Deksnim, Olīvijai Deksnei, Samantai Dannei, Aleksim Dannem, Sandijam Jaunzemam, Xalya Vītolai, Jalmai Vītolai, Namejam Jaunpetrovičam, Dārsijam Adebayo, Laurai Martai Ozolai, Emīlijai Pabērzai, Pēterim Pabērzam, Saminder Singh, Adrianai Beržanskai.

Un ģimenēm:

Krūmiņu, Miķelsonu, Valgumu, Niguļu- Belenusu, Zemvalžu, Geršvinskaišu, Strazdiņu, Ērlihu, Usmanu, Džoisu, Jurēviču, Brinkmaņu, Rūtiņu, Strodu, Izotovu, Ranku, Purvinsku, Reiņu, Binderu, Urtānu, Kalniņu, Dekšņu, Daņņu, Jaunzemu, Vītolu, Jaunpetroviču, Adebayo, Ozolu, Pabērzu, Singh, Jureviču, Beržansku.

14.06.2020.

Video YouTube redzams šeit:https://youtu.be/oKmOkMyrwG4

Pin It on Pinterest