LABKī mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa – Dārziņa 7.02. un 8.02. vadīja meistarklases Ziemeļu valstu jauniešiem

Gatavojoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2020. gada vasarā, notiek aktīvs darbs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Dalībnieki gatavo individuālās un lielkoncertu programmas. Lielākais izaicinājums un laime koristiem – piedalīties Mežaparka noslēguma koncertā “Dziesmubērns”, kura mākslinieciskais vadītājs ir Edgars Vītols. 


Lai šajā koncertā iesaistītu pēc iespējas vairāk jauniešus no diasporas, 2019. gadā tika uzsākta individuālā un arī reģionāla gatavošanās. Mēs, LABKī, to darījām sešos reģionos – Dublinā, Portlīšā, Kaslbārā, Portadounā, Slaigo un Vaterfordā, ik mēnesi, iepriekš sagatavojot nošu materiālu, sanākot uz kopmēģinājumiem un koncertiem. 2019. gada otrajā pusē mūsu māksliniecisko vadītāju uzrunāja @Ziemeļvalstu kultūras un izglītības grupas vadītāja Ieva Reine, jautājot palīdzēt Ziemeļvalstu latviešu jauniešiem sagatavoties Mežaparka koncertam. Tā 2019. gada nogalē mēs sanācām kopā uz pirmajām meistarklasēm Dublinā ( LABKī un Ziemeļvalstu izglītības un kultūras grupa ) , kuras vadīja Edgars Vītols un Inguna Grietiņa-Dārziņa. Turpinot darbu, šajā nedēļas nogalē meistarklases  notika Stokholmā, kurās piedalījās jaunieši no Zviedrijas un Norvēģijas. Meistarklases divu dienu garumā vadīja Inguna Grietiņa – Dārziņa. Taču, lai sasniegtu pilnvērtīgu rezultātu, 2020. gadā ir paredzētas vēl divas meistarklases. 21.03. un 22.03. Dublinā, kurās piedalīsies Īrijas, Ziemeļīrijas, Zviedrijas un Norvēģijas jaunieši. Meistarklases vadīs Edgars Vītols. Jūlija sākumā Rīgā, kuras vadīs Inguna Grietiņa- Dārziņa. 


Šis kopīgais ceļš ir ļoti pacilājošs. Paldies ik vienam, kurš mums palīdz un atbalsta, piepildot mūsu sapņus un jaunajai paaudzei dodot mūsu galveno kultūras mantojumu. 


It sevišķi prieks par to, ka 2015. gada Skolu jaunatnes Svētkos, mēs , LABKĪ, bijām vienīgais koris no diasporas ( daži Austrālijas jauktā kora pārstāvji arī ), kurš piedalījās Mežaparka koncertā. Šogad, 2020. gadā mūsu pulks ir audzis. Gatavojamies mēs – LABKī un Ziemeļvalstu jaunieši ( 5.-9. klašu grupā ), Norvēģijas zēnu koris un Austrālijas apvienotais jauniešu jauktais koris. 


Vēlreiz pateicamies vecākiem, skolotājiem un atbalstītājiem (KM, LNKC, VISC, ĀM ) par līdz šim paveikto. 


Lai mūsu kopdarbs vairo prieku un motivāciju jaunajai paaudzei to turpināt! 


Foto: Ieva Reine

Pin It on Pinterest