Koris “eLVé” sveic skolu “Sauleszaķēns” desmit gadu jubilejā.

Pagājušā nedēļas nogalē mēs viesojāmies pie savas kora kolēģes Lauras Zemvaldes viņas vadītās skolas desmit gadu jubilejā. Mūsu muzikālajā apsveikuma priekšnesumā piedalījās arī skolas “Sauleszaķēns” absolventes, kuras šobrīd ir mūsu kora kolēģes. Savus apsveikuma vārdus kā allaž, šoreiz tautiešiem Portlīšā, teica mūsu kora mākslinieciskā vadītāja un LBĪ priekšsēdētāja Inguna Grietiņa – Dārziņa, ieskatoties skolas vēstures lappusēs un uzsverot skolas spēcīgās saknes, kas ieliktas skolu veidojot ciešā sadarbībā ar LBĪ, skolas vadību, vecākiem un audzēkņiem. Arī pārējo LBĪ skolu vadītājas pievienojās sveicienam un vēlēja augt un zelt! 

Pasākumu atklājot skolas vadītāja Laura Zemvalde visus sveica dziesmā, kurai pievienojās skolas esošie audzēkņi. Vēlāk sekoja pirmās skolas vadītājas Initas Dannes un skolotāju Kristīnes Nordenas un Vinetas Saulītes apsveikumi.

Šajā dienā notika arī pirmais skolas izlaidums. Skolu absolvēja pieci audzēkņi, par kuriem ir ļoti liels lepnums.

Vēl savus apsveikumus sniedza jauniešu deju kolektīvs, kurā dejo arī daži “Sauleszaķēna” audzēkņi, un tā vadītājs Uģis Daņiļevičs – Linčs. Sekoja arī citu latviešu kopienas pārstāvju un vecāku apsveikumi.

Par koncerta muzikālo pavadījumu un tehnisko nodrošinājumu rūpējas skolas absolvents Sandijs

Jaunzems ar tēti. Savukārt brīnišķīgo vizuālo noformējumu paveica skolas vadība floristes Kristīnes Golubovskas vadībā. Viesus ar paštaisītiem latviešu ēdieniem cienāja skolas vecāki. 

Pasākums šajā skaistajā un vēsturiskajā ēkā noslēdzās ar skolas “Sauleszaķēns”, kora “eLVé” un klātesošo kopdziesmu, jubilejas kūku, kas bija viena no desmit vecāku pagatavotājām.

Sakām lielu paldies skolas vadītajai un visai organizatoru komandai par šo sirsnīgo un harmonisko pasākumu un vēlam celt tik pat brīnišķīgu latviešu skolas nākotni! 

Foto no kora “eLVé” arhīva.

Pin It on Pinterest