Izmaiņas LBĪ valdē

Pagājušajā nedēļā, 29. jūnijā, LBĪ valde pulcējās uz ārkārtas tikšanos, ko sasauca biedrības priekšsēdis Jānis Kargins. Viņš klātesošos informēja par saviem nodomiem doties projām no Īrijas un  atkāpās no priekšsēža amata. Jānis ir bijis “pie LBĪ stūres”, kopš tās izveidošanas pirmās dienas. Kopā ir  padarīts daudz, bet cerams vēl vairāk tiks paveikts kopā ar jaunievēlēto Briedrības vadītāju Kārli Briedi.

Uz valdes priekšsēža amatu bija izvirzīti 2 kandidāti – Kārlis Briedis un Kristīne Baltā. Atklātā balsošanā ar balsu vairākumu Valdes locekļi priekšsēža grožus uzticēja Kārlim. Kristīne turpmāk pildīs vietnieka pienākumus.

Kārlis LBĪ aktīvi darboja jau vairākus gadus un vienlaicīgi ir arī teātra studijas un kora dalībnieks.

LBĪ Valde vēlas pateikties Jānim Karginam par uzņēmību un ieguldīto darbu Biedrības izveidē un attīstībā.

Veiksmi Kārlim jaunajā amatā vēl,

LBĪ Valde.

Pin It on Pinterest