Gaišus Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu “Impulss” skoliņai

7-DSC_0178
LBĪ Navanas Latviešu bērnu un jauniešu apvienībai “Impulss” aizejošais gads ir bijis spraiga mācību darba un interesantu pasākumu piepildīts!

Ja izvērtējam mācību darbu,tad prieks ir par acīm redzamo bernu progresu-gan lasīt un rakstīt prasmju apgūšanā,gan,pateicoties LBĪ rīkotajiem pasākumiem,kuros esam piedalījušies-skatuves runas un augstāku komunicēšanās spēju apguvi tieši dzimtajā-latviešu valodā.
Skolas audzēkņi un skolotāji skolas telpās ir uzņēmuši ciemiņus-citu latviešu nedēļas nogales skolu skolotajus un arī Latvijas valsts vēstnieku Īrija.
Tikko izskanēja aizejošā gada pēdējais skoliņas pasākums-tika iestudēts improvizēts uzvedums par latviešu tautas pasakas tēmu-“Vecīša cimdiņš”.
Bērni šim pasākumam bija īpaši sagatavojušies-kopā ar vecākiem tika sagatavotas maskas,iemācītas latviešu tautas dziesmas un lugas teksts,zīmēti cimdiņi ar mīļiem Ziemassvētku novēlējumiem,dejas un rotaļas.Šeit īpašs “paldies”jāsaka´”skoliņas audzēknim Rihardam Pučinskim par skaistajiem zīmētajiem cimdiņiem un viņa mammai Aritai!
Uz pasākumu bija atnākuši arī ciemiņi-LBĪ valdes priekšsēdētāja un Navanas nedēļas nogales skolas dibinātāja-Inguna Grietiņa,kura skolas audzēkņiem,vecākiem un skolotājām veltīja ne tikai sirsnigus vārdus un skoliņas darba atzinīgu novērtējumu,bet arī bija sarūpējusi saldas dāvanas no LIR chocolate.
Jauks pārsteiguma sūtījums tika saņemts no LVVA-krāšņi CD un apsveikuma vārdi Ziemassvētkos,kurus visiem klātesošajiem nolasīja skolas pārzine Inga Zvirgzdiņa.
Pasākuma noslēgumā ieradās arī pats gaidītākais ciemiņš-Ziemassvētku vecītis ar krāšņām dāvanām no Latvijas.
Dāvanas,kā jau pierasts Ziemassvētkos,saņēma visi klātesošie!
Tad tika ceptas un izgreznotas piparkūkas un improvizētajā “laimes akā”katrs varēja izvilkt mazas,bet mīļas dāvaniņas!
Pēc dažām dienām gada skaistākie svētki-Ziemassvētki.
Gribu pateikt vissiltāko “paldies”Navanas skoliņas skolotājām-Maritai Levicai,Maritai Dannei,Laurai Karelei ,visiem vecākiem un bērniem,Navanas skoliņas draugiem un atbalstītājiem ,kā arī visām latviešu  organizācijām gan Latvijā,gan ārpus Latvijas,kuras atbalsta diasporas skolas!
Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme
Debesīs dzied.
lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet.
(K. Apšukrūma)
Lai jums visiem gaiši Ziemassvētki un radošs Jaunais gads!
Inga Zvirgzdiņa(Navanas skolas pārzine)

FOTO: No skoliņas arhīva

[simpleviewer gallery_id=”23″]

Pin It on Pinterest