ELA sapulces rezultati

ELA_kopbilde
Latviešu centrā Freiburgā „Bērzaine” šī gada 13.un 14. septembrī notika Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju ikgadējā sapulce. Tajā piedalījās latviešu centrālo organizāciju pārstāvji no Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas, Luksemburgas, Beļģijas, Zviedrijas un Francijas, kā arī pārstāvji no Latvijas Ārlietu un Kultūras ministrijām, un Latvijas Nacionālā kultūras centra.

Sapulces laikā tika izvērtēta ELA un tās biedru organizāciju sadarbība ar Latvijas valsts iestādēm, uzklausīti ziņojumi par gada laikā paveikto ārvalstīs dzīvojošo latviešu interešu pārstāvībai, kā arī izglītības, kultūras un citās nozarēs. Par ELA izglītības referentu ievēlēja Mārī Pūli, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nozares priekšsēdi. Sapulces gaitā tika pieņemtas sekojošas astoņas rezolūcijas:

  1. Aicināt visas latviešu organizācijas un neformālās kopienas Eiropā aktīvi nosodīt Krievijas rīcību Ukrainā, rakstot protesta vēstules savām valdībām, politiskām partijām un medijiem.
  2. ELA ieskatā Latvijas Republikas Satversme neliedz izveidot atsevišķu vēlēšanu apgabalu Latvijas pilsoņiem ārzemēs, tādēļ ELA aicina Saeimu un politiskās partijas virzīt šo jautājumu tālāk.
  3. Ņemot vērā 2015. gada 18. līdz 21. jūnijam Briselē plānoto Eiropas Latviešu kultūras svētku apmēru un mērķi pārstāvēt un demonstrēt latviešu kultūru Briselē un visā Eiropā, ELA aicina šos svētkus iekļaut Latvijas prezidentūras ES kultūras programmā.
  4. ELA aicina Latvijas pilsoņus ārzemēs piedalīties 12.Saeimas vēlēšanās 2014. gada 4. oktobrī.
  5. ELA aicina valdību turpināt aizsāktās finansiālā atbalsta programmu diasporai, t.sk. atbalstu latviešu skolām, pilsoniskajai līdzdalībai un bērnu nometnēm. Vienlaicīgi ELA aicina šīs programmas nepārslogot ar nesamērīgām birokrātiskām prasībām.
  6. ELA veicina un atbalsta latviešu jaunatnes aktivitātes, ieskaitot 2014. gada jūlijā notikušā Jaunatnes Foruma turpinājumu un latviešu jaunatnes organizācijas Eiropā izveidošanu. Papildus ELA aicina visās Eiropas latviešu organizācijas izvēlēties savā sastāvā jaunatnes pārstāvi.
  7. ELA aicina valsts finansiālo atbalstu diasporas skolām iekļaut valsts pamatbudžetā ar vairāku gadu perspektīvu.
  8. Veidojoties jaunām latviešu biedrībām, kļuvis aktuāls bibliotēku jautājums. ELA iesaka izveidot centralizētu un digitalizētu sistēmu visām Eiropas latviešu bibliotēkām sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām.

Sapulces centrālais jautājums bija ELA sarīkojumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā 2015. gada I pusē.

ELA mērķis ir Latvijas prezidentūras laikā pievērst lielāku uzmanību jautājumiem un problēmām, kuras skar ārpus savas dzimtenes dzīvojošos cilvēkus. Lai to panāktu, ELA sadarbībā ar partnerorganizācijām citās Eiropas valstīs un Latvijas Ārlietu ministriju veidos divas konferences – 2015. gada janvārī Briselē un maijā Rīgā. Prezidentūras izskaņā 2015. gada 18.līdz 21. jūnijam ELA aicinās Briselē pulcēties latviešu kultūras patriotus no visas Eiropas un pasaules, lai kopīgās aktivitātes svinētu savu latvietību un dalītos priekā par to ar Briseles iedzīvotājiem.

ELA biedru organizācijas pateicas Ārlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai un Latviešu valodas aģentūrai par ciešo sadarbību.

Lāsma Ģibiete, ELA komunikāciju referente
Uzziņām tel. 00371 29844524,
e-pasts: gibiete.lasma@gmail.com

FOTO: Nīls Ebdens

 

Pin It on Pinterest