Divpadsmitais “LABKĪ” mācību gads ir aizvadīts DZIESMU SVĒTKU un PALIEC MĀJĀS zīmē

Uz īpašo notikumu – KORA SEZONAS NOSLĒGUMA  PIKNIKU ZOOM, Latviešu apvienotā jauniešu kora “LABKĪ” dziedātāji pucējas 2020. gada 31. maijā, sazvanoties no dažādām Īrijas pilsētām, Ziemeļīrijas un Zviedrijas. Kora mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa – Dārziņa aicināja visus koristus vienoties kopīgā virtuālā piknikā, sagatavojot to savas mājas pagalmā, uz balkona vai tuvākajā zaļajā zonā. 

Sezonas noslēgumā skolotāji, koristi un vecāki noskatījās padarīto darbu video, kuri tapuši īpaši PALIEC MĀJĀS periodam, un atskatījās uz svarīgākajiem gada notikumiem. 

Neizpalika arī kopdziedāšana, neskatoties uz tehniskajiem šķēršļiem, kura atraisīja smaidus un kopā būšanas prieku ikkatrā. Ar lielu sirsnību koristi virtuāli dalījās ar svētku kūkas gabaliņiem un viens otram sūtīja samīļošanas sveicienu foto, lai jau DRĪZ VARAM TIKTIES klātienē. 

Novēlot brīnišķīgu vasaru, kora makslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa pateicās visiem:

Paldies kora diriģentiem un skolotājiem:

Laurai Zemvaldei, Lainei Nigulei-Beļenusai, Lienei Eškinai, Vinetai Mutulei, Ilzei Stīpniecei, Zanei Kažotniecei, Vinetai Makšus, Evitai Makšus, Mairitai Miškinai, Ievai Reinei.

Paldies koristiem:

Elizabetei Foigtai – Krūmiņai        

Rebekai Miķelsonei

Raitim Valgumam

Rebekai Strodei

Magnusam Nigulim – Belenusam

Gabriēlai Zemvaldei

Ievai Gervinskaitei

Eilai Nigulei – Belenusai

Paulai Strazdiņai

Andrea Ērlihai

Ali Kliščam Usman

Silvai Džoisai

Elvai Nigulei – Belenusai

Amandai Jurevičai

Elīzai Kliščai – Usmanei

Robertam Džoisam

Evelīnai Brinkmanei

Evelīnai Rūtiņai

Emīlam Rūtiņam                

Markusam Izotovam

Egijai Rankai

Kitijai Purvinskai

Artai Reinei

Sofijai Binderei

Paulai Urtānei

Zanei Reinei

Melānijai Kalniņai

Teodoram Deksnim

Olīvijai Deksnei

Samantai Dannei

Aleksim Dannem       

Sandijam Jaunzemam

Xalya Vītolai

Jalmai Vītolai

Namejam Jaunpetrovičam

Dārsijam Adebayo

Laurai Martai Ozolai

Emīlijai Pabērzai

Pēterim Pabērzam

Saminder Singh

Adrianai Beržanskai      

Un paldies ģimenēm:

Krūmiņu, Miķelsonu, Valgumu, Niguļu- Belenusu, Zemvalžu, Geršvinskaišu, Strazdiņu, Ērlihu, Usmanu, Džoisu, Jurēviču, Brinkmaņu, Rūtiņu, Strodu, Izotovu, Ranku, Purvinsku, Reiņu, Binderu, Urtānu, Kalniņu, Dekšņu, Daņņu, Jaunzemu, Vītolu, Jaunpetroviču, Adebayo, Ozolu, Pabērzu, Singh, Jureviču, Beržansku.

Uz tikšanos “LABKī” TRĪSPADSMITAJĀ kora sezonā, kura solās būt ĻOTI RADOŠA UN PIEPILDĪTA! 

Pin It on Pinterest