„Cepuru balle” skoliņā “Zīļuks”

09-DSCN6457
„Ar cepuri esmu draugos,

Kad vakars aiz loga tumst.
Es domīgi debesīs raugos,
Man cepure neatļauj skumt.”

Š.g. 31.maijā Ziemeļīrijas latviešu bērnu nedēļas skoliņā „Zīļuks”  (Portadown) bērni bija sanākuši uz pēdējo skolas dienu. Tās tēma „Cepuru balle”.

Arī rūķis Herbe no Septiņkalnu meža nekad nešķiras no savas lielās cepures, kura sargā viņu no visām nepatikšanām . Viņš bija dzirdējis par „Cepuru balli”, bet nezināja, kur tā notiks un kad. Taču viņš bija atsūtījis medaino konfekšu koku, no kura zara katrs bērns sev izvēlējās konfekti, kad bija saņēmis pateicības rakstu no skolas par skolas apmeklējumu un iesaistīšanos skolas dzīvē.

Protams, balle neiztika bez rotaļām, dziesmām un dejām, kurās iesaistījās visi bērni un vecāki. Noslēgumā visi mielojās ar medainu medus kūku, uz kuras bija attēlots Zīļuks.

Liels PALDIES bērnu vecākiem, jo bez viņu klāt būšanas un atbalsta nekas mums neizdotos.

Tāpēc viņiem mīlestības un labestības veltījumu izsakām J.Poruka vārdiem:

No zieda uz ziedu,
No sirds uz sirdi
Lido mīlestība.
Un zieds pēc zieda
Atkal izplaukst,
Un sirds pamostas.

Tagad vien atliek novēlēt visiem jauku un siltu, piedzīvojumiem bagātu vasaru.

Un uz tikšanos rudenī!

Foto: Vineta Makšus

[simpleviewer gallery_id=”4″]

Pin It on Pinterest