Bērnu talantu konkurss “Protu? Protu!”

p_p[1]Šī gada 27. oktobrī notiks bērnu talantu konkurss “Protu? Protu!”, kurā tiek aicināti piedalīties bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem, sagatavojot skatuves priekšnesumu (3 – 4 min.) bērnam pateicīgā un pieņemamā sfērā: mūzika, deja, māksla, instrumentu spēle, dzeja, sports u.c..
Talantu konkurss notiks Dublin City Council, Wood Quay, Dublin 8. Sākums plkst. 13.00.


Priekšnesumi tiks vērtēti vecuma grupās:

2 līdz 4 gadi
5 līdz 7 gadi
8 līdz 12 gadi
13 līdz 18 gadi
Priekšnesumos var piedalīties individuāli, grupā vai pārī.
Bērni ir lūgti izgatavot uzskates materiālu ar konkursa simbolu, šogad tas būs latviešu tautas pasakas “Putni māca balodim ligzdu darīt” galvenais tēls BALODIS. Radošie uzskates materiāli piedalīsies izsolē.
Īpašie konkursa viesi – Pīterborovas (Anglija) latviešu bērnu skoliņa.
Konkursam var pieteikties, nosūtot e-pasta vēstuli, kurā jānorāda bērna vārds, uzvārds, vecuma grupa, skoliņa, pedagogs (ja bērns neapmeklē latviešu skolu,tad vecāku vārds), tālruņa nr., e-pasts, priekšnesuma nosaukums, priekšnesuma apraksts un nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.Pieteikuma formas ir pieejamas visās Īrijas latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņās. Vēstule līdz 26. septembrim jānosūta uz e-pasta adresi skola@baltic-ireland.ie
Papildinformāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: skola@baltic-ireland.ie vai ingunagrietina@gmail.com , kā arī zvanot pa tel. num. 0863386968 (Inguna Grietiņa)

Pasākumu atbalsta: Dublinas pilsētas dome, Latvijas vēstniecība Īrijā, Īrijas latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņu padome, portāls www.baltic-ireland.ie, avīze “Sveiks”, Latviešu Biedrība Īrijā un Studio Nr. 6.

Pin It on Pinterest