Ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas adoptēt bērnu no Latvijas

adopcija.lv
Tā kā pēdējos gados tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir devušies darbā uz ārvalstīm un Latviju sauc tikai daļēji par savām mājām, arvien biežāk portālā www.bernunami.lv tiek saņemti šādi jautājumi: „Dzīvoju ārzemēs (visbiežāk Lielbirtānijā un Īrijā, retāk Vācijā, Itālijā vai citā Eiropas valstī). Vēlos adoptēt bērnu no savas dzimtenes, Latvijas. Vai tas maz iespējams?” Kas ir šie emigrējušie tautieši – Latvijas iedzīvotāji vai ārzemnieki un kā vieņiem adoptēt bērnu no Latvijas?
Ja gaidiet savu mazuli, gaidīšanas laiks aizņem vismaz 9 mēnešus. Apmēram ar tik pat ilgu laiku jārēķinās, ja vēlaties adoptēt mazuli kā Latvijas iedzīvotājs, bet tikko dodaties uz ārvalstīm strādāt un dzīvot, Jūs iekļūstat ārvalstnieku kategorijā un pie mazuļa adoptēšanas tiksiet pēc vairāku gadu gaidīšanas adoptētāju rindā*. Ja tiešām ļoti vēlaties adoptēt mazuli, nežēlojiet nedaudz vairāk kā vienu savu dzīves gadu, atgriežaties Latvijā, lai kārtotu formalitātes un būtu Latvijas iedzīvotājs uz visu šo laiku, nevis ārvalstnieks. Tādā veidā Jums nebūs jāstāv garā ārvalstnieku adoptētāju rindā, kā arī Jums netiks liegta iespēja adoptēt pavisam mazus un veselus bērniņus.
Pēc pašreizējās likumdošanas (Adopcijas kārtība), Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri strādā un dzīvo ārvalstīs, ir uzskatāmi par ārvalstīs dzīvojošām personām jeb ārvalsts adoptētājiem. Jūs, visi kuri devušies peļņā uz ārzemēm, pēc Adopcijas kārtības esiet vienā statusā ar vācieti, angli vai francūzi, kurš arī vēlas adoptēt bērnu no Latvijas. Tas nekas, ka esat ārzemēs tikai uz laiku. Tas nozīmē, ka gaidīšana uz iespēju adoptēt bērnu no Latvijas noteikti pagarināsies. Piemēram, Latvijas adoptētāji pēc formalitāšu nokārtošanas, kas ilgsts 6 mēnešus, sāk gaidīt mazuli adoptētāju rindā un gaidīšana aizņem tikai dažus mēnešus, turpretim ārvalstniekam noteikti jārēķinās ar vairākiem gadiem adoptētāju rindā*. Runājot par formalitāšu kārtošanu, ārvalstniekiem jāiepazīstas ar tās valsts prasībām, kurā pašlaik uzturas un jāsaņem adoptēšanas atļāuja no tās. Pie tam, ne jau visus bērnus, kurus varētu adoptēt, dzīvojot Latvijā, Jūs varēsiet adoptēt esot ārzemnieka statusā – uz ārvalstīm var adoptēt tikai tos bērnus, kuriem nav iespējams nodrošināt ģimeni Latvijā, vairumā gadījumu tie ir bērni, kuri prasa īpašu aprūpi vai kuri jau sasnieguši ”liktenīgo” vecumu – tie vairs nav mazi.
Tāpēc, zinot esošo situāciju, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji ilgojas atgriezties mājās un uzturēšanos ārvalstīs uzskata par periodisku, veiksmīgs risinājums būtu gan formalitāšu kārtošanas laikā, gan bērna aprūpes laikā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā dzīvot Latvijā, uzsākt sava mazuļa audzināšanu šeit un kārtot visas formalitātes kā Latvijā dzīvojošai personai. Ir jārēķinās, ka vismaz gadu būs jādzīvo Latvijā – gan adoptētāju izpētes laikā, gan pēc tam, kad mazuli būsiet ņēmuši savā aprūpē līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Tikai pēc tam, ja dzīve iegrozīsies tā, ka atkal jāatstāj Latviju, variet doties peļņā uz ārvalstīm kopā ar savu bērnu. Tātad, ja tiešām tik ļoti vēlaties mazuli no Latvijas un vēlaties, lai Jūs tiekat ieskaitīts Latvijas adoptētāju kategorijā, Jums jādzīvo Latvijā un uz laiku jāaizmirst pa peļņu un dzīvi ārvalstīs. Pretējā gadījumā mūsu valsts Jūs uzskatīs par ārzemnieku.

Dzīvojot Latvijā adoptēju bērnu

 • Savas dzīvesvietas bāriņtiesā jāiesniedz adopcijas pieteikums, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī reliģiskā pārliecība, ja tāda ir. Jāiesniedz arī dažādas izziņas un dzīves apraksts.
 • Pēc tam bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti – izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli, pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju, nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.
 • Šī izpēte nav jāuztver kā pārbaude vai izmeklēšana, šo 6 mēnešu izpētes laikā potenciālajiem adoptētājiem ir iespēja morāli sagatavoties bērniņa uzņemšanai ģimenē.
 • Pēc tam Jums tiksieties ar bērnu un 10 dienu laikā pieņemsiet lēmumu – vēlaties turpināt adopcijas procesu vai nē. Ja nolemsiet, ka jā, bērns sāks dzīvot pie Jums. Jūs ņemsiet bērnu aprūpē līdz 6 mēnešiem, līdz laikam, kad notiks oficiāla adopcijas apstiprināšana tiesā.
 • Bāriņtiesām ir ieteikts ģimeni apsekot vienu reizi gadā, ja adopcijas procesa laikā nav bijušas problēmas. Ja nepieciešams, adoptētāji paši var vērsties bāriņtiesā pēc lūguma sniegt palīdzību.

Dzīvojot ārvalstīs adoptēju bērnu no Latvijas

 • Par ārvalsts adoptētājiem uzskata ārzemniekus, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošas personas – tātad visi izbraukušie Latvijas iedzīvotāji.
 • Bērna adopcija uz ārvalstīm pieļaujama, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu un aprūpi ģimenē un bāriņtiesa par to pieņēmusi lēmumu. Uz ārvalstīm vairumā gadījumu tiek adoptēti jau lielāki bērni (virs 8-9 gadu vecuma), brāļi un māsas, kurus nešķir un adoptē kopā, kā arī bērni, kuriem ir tādas slimības, kas prasa īpašas rūpes, pacietību un gādību.
 • Ārvalsts adoptētājs papildus visiem dokumentiem, kurus iesniedz Latvijas adoptētāji, iesniedz arī attiecīgās valsts kompetentās iestādes sagatavotus adoptētāja ģimenes izpētes materiālus un izziņu par personas kriminālsodāmību.
 • Pēc tam Jūs ministrija Jums elektroniski nosūtīs informāciju par adoptējamiem bērniem. Pēc informācijas saņemšanas Jums 14 dienu laikā būs jāpieņem lēmums, vai vēlaties procesu turpināt. Ja jā, Jums tiks dota iespēja iepazīties ar bērnu personīgi. Pēc tam sekos 2-3 nedēļas garš aprūpes laiks, kurš jāpavada Latvijā. Tad Jūs bērnu jau ņemat pie sevis un šo laiku Jūs, tāpat kā Latvijas adoptētājus, regulāri apciemo bāriņtiesas darbinieki, lai pārliecinātos, ka bērnam Jūsu ģimenē klājas un klāsies labi, novēros kā veidojas attiecības starp bērnu un adoptētājiem, kā bērns iejuties jaunajos dzīves apstākļos. Bāriņtiesa izvērtēs vai starp adoptētājiem un bērnu veidojas patiesas bērna un vecāka attiecības un vai adopcija ir bērna interesēs.
 • Kad būsiet jau adoptējuši mazuli un devušies atpakaļ uz ārvalstīm, Jūsu pienākums būs divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā reizi gadā ministrijā iesniegt attiecīgās valsts kompetentas institūcijas (sociālais dienests, adopcijas aģentūra vai cita kompetenta institūcija) sagatavotu ziņojumu par bērna dzīves apstākļiem ģimenē.

* Gaidīšanas laiks norādīts tikai aptuvens un uz šo brīdi – 2009.gada septembri. Tas ir sekojošs:

 • Latvijas adoptētājiem
  Ja vēlaties adoptēt pavisam mazu bērniņu (līdz gada vecumam) jārēķinās ar aptuveni 4-5 mēnešiem adoptētāju rindā. Ja adoptēsiet 2-3 gadus vecu bērniņu, rindā jāgaida aptuveni 2-3 mēnešus, bet adoptējot jau 4 gadus vecu vai vecāku bērnu, Jums rindā vispār nav jāgaida.
 • Ārvalsts adoptētājiem
  Adoptētāju rindā jāgaida aptuveni 2- 4 gadi.

Raksta autors: Baiba Skujevska
www.bernunami.lv
Raksts saskaņots ar: Iveta Paegle un Ivita Krastiņa Labklājības ministrijas
Adopcijas nodaļas
Vecākās referentes

Pin It on Pinterest